Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MO550P29A Meteorologie a klimatologie

Ústav pro životní prostředí Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 2/0 Z; 3 kr.
Respondentů: 12 / 83 (14 %) Učebna: B14 Termín: St,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá2x16.7 %
dobrá4x33.3 %
průměrná4x33.3 %
špatná2x16.7 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.5
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano3x25 %
spíše ano6x50 %
spíše ne2x16.7 %
rozhodně ne1x8.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.08
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano5x41.7 %
spíše ano7x58.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.58
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano5x41.7 %
spíše ano3x25 %
spíše ne2x16.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x16.7 %
průměr 1.7
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano2x16.7 %
spíše ano3x25 %
spíše ne3x25 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x33.3 %
průměr 2.13
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné9x75 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit3x25 %
průměr 2

Vyučující

Bednář Jan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano3x25 %
spíše ano5x41.7 %
spíše ne1x8.3 %
rozhodně ne3x25 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.33
Bednář Jan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano8x66.7 %
spíše ano3x25 %
spíše ne1x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.42
Bednář Jan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x100 %
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano5x41.7 %
spíše ano4x33.3 %
spíše ne3x25 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.83
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano12x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano4x33.3 %
spíše ano6x50 %
spíše ne2x16.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.83

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž3x25 %
žena9x75 %
průměr 1.75
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.12x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé12x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%12x100 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné4x33.3 %
průměrné7x58.3 %
podprůměrné1x8.3 %
špatné0x0 %
průměr 2.75
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký2x16.7 %
průměrný9x75 %
nízký1x8.3 %
průměr 1.92
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký3x25 %
průměrný6x50 %
nízký3x25 %
průměr 2
Vybrat jiný předmět