Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ330P66 Meteorologie a klimatologie II.

Katedra fyzické geografie a geoekologie Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 3/0 Zk; 4 kr.
Respondentů: 16 / 35 (46 %) Učebna: VEZ Termín: Po,14:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá2x12.5 %
dobrá10x62.5 %
průměrná4x25 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.13
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano6x37.5 %
spíše ano6x37.5 %
spíše ne4x25 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.88
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano10x62.5 %
spíše ano5x31.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.3 %
průměr 1.33
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano7x43.8 %
spíše ano4x25 %
spíše ne1x6.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x25 %
průměr 1.5
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano4x25 %
spíše ano6x37.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x37.5 %
průměr 1.6
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné11x68.8 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit5x31.3 %
průměr 2

Vyučující

Huth Radan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano5x31.3 %
spíše ano8x50 %
spíše ne3x18.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.88
Řezáčová Daniela ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano4x25 %
spíše ano7x43.8 %
spíše ne5x31.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.06
Huth Radan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano10x62.5 %
spíše ano6x37.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38
Řezáčová Daniela je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano9x56.3 %
spíše ano7x43.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.44
Huth Radan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano3x18.8 %
spíše ano3x18.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x62.5 %
průměr 1.5
Řezáčová Daniela je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano3x18.8 %
spíše ano1x6.3 %
spíše ne1x6.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x68.8 %
průměr 1.6
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano4x25 %
spíše ano7x43.8 %
spíše ne4x25 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.3 %
průměr 2
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano16x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano7x43.8 %
spíše ano8x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.3 %
průměr 1.53

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž9x56.3 %
žena7x43.8 %
průměr 1.44
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.1x6.3 %
Nmgr.15x93.8 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.94
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé16x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%13x81.3 %
75 – 50%1x6.3 %
50 – 25%2x12.5 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.31
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré1x6.3 %
nadprůměrné4x25 %
průměrné10x62.5 %
podprůměrné1x6.3 %
špatné0x0 %
průměr 2.69
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký5x31.3 %
průměrný9x56.3 %
nízký2x12.5 %
průměr 1.81
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký1x6.3 %
průměrný13x81.3 %
nízký2x12.5 %
průměr 2.06
Vybrat jiný předmět