Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MS710P56Z Matematika C - zimní

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 77 / 182 (42 %) Učebna: Z1 Termín: Čt,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá27x35.1 %
dobrá43x55.8 %
průměrná7x9.1 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.74
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano19x24.7 %
spíše ano44x57.1 %
spíše ne10x13 %
rozhodně ne2x2.6 %
nemohu posoudit2x2.6 %
průměr 1.93
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano40x51.9 %
spíše ano30x39 %
spíše ne5x6.5 %
rozhodně ne2x2.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.6
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano47x61 %
spíše ano24x31.2 %
spíše ne5x6.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.3 %
průměr 1.45
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano20x26 %
spíše ano43x55.8 %
spíše ne6x7.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x10.4 %
průměr 1.8
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké13x16.9 %
přiměrěné57x74 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit7x9.1 %
průměr 1.81

Vyučující

Štědrý Milan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano22x28.6 %
spíše ano43x55.8 %
spíše ne10x13 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x2.6 %
průměr 1.84
Štědrý Milan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano68x89.5 %
spíše ano8x10.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.11
Štědrý Milan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano28x36.8 %
spíše ano13x17.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit35x46.1 %
průměr 1.32
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano46x59.7 %
spíše ano29x37.7 %
spíše ne1x1.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.3 %
průměr 1.41
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano62x80.5 %
spíše ano11x14.3 %
spíše ne1x1.3 %
rozhodně ne3x3.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano46x59.7 %
spíše ano28x36.4 %
spíše ne2x2.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.3 %
průměr 1.42

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž34x44.2 %
žena43x55.8 %
průměr 1.56
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.75x97.4 %
Nmgr.2x2.6 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.03
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé67x88.2 %
opakovaně9x11.8 %
průměr 1.12
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%64x83.1 %
75 – 50%10x13 %
50 – 25%3x3.9 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.21
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré1x1.3 %
nadprůměrné15x19.5 %
průměrné58x75.3 %
podprůměrné3x3.9 %
špatné0x0 %
průměr 2.82
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký22x28.6 %
průměrný45x58.4 %
nízký10x13 %
průměr 1.84
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký18x23.4 %
průměrný55x71.4 %
nízký4x5.2 %
průměr 1.82
Vybrat jiný předmět