Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MS710P16 Matematika B3

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 2/3 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 11 / 20 (55 %) Učebna: CH4 Termín: Út,17:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá8x72.7 %
dobrá2x18.2 %
průměrná1x9.1 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.36
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano7x63.6 %
spíše ano4x36.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.36
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano5x45.5 %
spíše ano5x45.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x9.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.73
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano8x72.7 %
spíše ano3x27.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.27
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano3x27.3 %
spíše ano7x63.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x9.1 %
průměr 1.7
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké4x36.4 %
přiměrěné6x54.5 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x9.1 %
průměr 1.6

Vyučující

Štědrý Milan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano3x27.3 %
spíše ano7x63.6 %
spíše ne1x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.82
Štědrý Milan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano8x72.7 %
spíše ano3x27.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.27
Štědrý Milan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano8x72.7 %
spíše ano3x27.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.27
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano8x72.7 %
spíše ano3x27.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.27
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano11x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano4x36.4 %
spíše ano5x45.5 %
spíše ne1x9.1 %
rozhodně ne1x9.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.91

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž6x54.5 %
žena5x45.5 %
průměr 1.45
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.10x90.9 %
Nmgr.1x9.1 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.09
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé11x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%10x90.9 %
75 – 50%1x9.1 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.09
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné3x27.3 %
průměrné8x72.7 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.73
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký5x45.5 %
průměrný6x54.5 %
nízký0x0 %
průměr 1.55
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký5x45.5 %
průměrný5x45.5 %
nízký1x9.1 %
průměr 1.64
Vybrat jiný předmět