Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MS710P54 Matematika B1

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 30 / 62 (48 %) Učebna: D Termín: Út,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá9x30 %
dobrá15x50 %
průměrná5x16.7 %
špatná1x3.3 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.93
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano11x36.7 %
spíše ano14x46.7 %
spíše ne4x13.3 %
rozhodně ne1x3.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.83
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano9x30 %
spíše ano14x46.7 %
spíše ne4x13.3 %
rozhodně ne3x10 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.03
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano7x23.3 %
spíše ano18x60 %
spíše ne4x13.3 %
rozhodně ne1x3.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.97
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano9x30 %
spíše ano16x53.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne2x6.7 %
nemohu posoudit3x10 %
průměr 1.81
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké4x13.3 %
přiměrěné22x73.3 %
nízké1x3.3 %
nemohu posoudit3x10 %
průměr 1.89

Vyučující

Kotvalt Václav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano5x16.7 %
spíše ano13x43.3 %
spíše ne7x23.3 %
rozhodně ne3x10 %
nemohu posoudit2x6.7 %
průměr 2.29
Kotvalt Václav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano19x65.5 %
spíše ano10x34.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.34
Kotvalt Václav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano6x20.7 %
spíše ano12x41.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x37.9 %
průměr 1.67
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano14x46.7 %
spíše ano12x40 %
spíše ne2x6.7 %
rozhodně ne1x3.3 %
nemohu posoudit1x3.3 %
průměr 1.66
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano23x76.7 %
spíše ano4x13.3 %
spíše ne1x3.3 %
rozhodně ne2x6.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.4
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano24x80 %
spíše ano6x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž16x53.3 %
žena14x46.7 %
průměr 1.47
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.29x96.7 %
Nmgr.1x3.3 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.03
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé29x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%21x72.4 %
75 – 50%6x20.7 %
50 – 25%2x6.9 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.34
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré3x10 %
nadprůměrné7x23.3 %
průměrné17x56.7 %
podprůměrné2x6.7 %
špatné1x3.3 %
průměr 2.7
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký7x23.3 %
průměrný19x63.3 %
nízký4x13.3 %
průměr 1.9
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký7x23.3 %
průměrný18x60 %
nízký5x16.7 %
průměr 1.93
Vybrat jiný předmět