Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MS710P52 Matematika A1 - přednáška

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 4/4 Z, Zk; 8 kr.
Respondentů: 53 / 147 (36 %) Učebna: CH5 Termín: Čt,15:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá16x30.2 %
dobrá22x41.5 %
průměrná11x20.8 %
špatná4x7.5 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.06
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano25x47.2 %
spíše ano20x37.7 %
spíše ne8x15.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.68
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano40x75.5 %
spíše ano13x24.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano33x62.3 %
spíše ano13x24.5 %
spíše ne5x9.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x3.8 %
průměr 1.45
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano12x22.6 %
spíše ano26x49.1 %
spíše ne5x9.4 %
rozhodně ne3x5.7 %
nemohu posoudit7x13.2 %
průměr 1.98
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké11x20.8 %
přiměrěné36x67.9 %
nízké2x3.8 %
nemohu posoudit4x7.5 %
průměr 1.82

Vyučující

Krylová Naděžda ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano8x15.4 %
spíše ano28x53.8 %
spíše ne13x25 %
rozhodně ne3x5.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.21
Krylová Naděžda je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano34x64.2 %
spíše ano17x32.1 %
spíše ne1x1.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.9 %
průměr 1.37
Krylová Naděžda je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano37x71.2 %
spíše ano7x13.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x15.4 %
průměr 1.16
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano6x11.3 %
spíše ano32x60.4 %
spíše ne11x20.8 %
rozhodně ne4x7.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.25
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano53x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano37x69.8 %
spíše ano12x22.6 %
spíše ne3x5.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.9 %
průměr 1.35

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž33x62.3 %
žena20x37.7 %
průměr 1.38
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.52x98.1 %
Nmgr.1x1.9 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.02
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé53x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%45x84.9 %
75 – 50%6x11.3 %
50 – 25%2x3.8 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.19
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré8x15.1 %
nadprůměrné13x24.5 %
průměrné28x52.8 %
podprůměrné2x3.8 %
špatné2x3.8 %
průměr 2.57
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký22x41.5 %
průměrný25x47.2 %
nízký6x11.3 %
průměr 1.7
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký24x45.3 %
průměrný24x45.3 %
nízký5x9.4 %
průměr 1.64
Vybrat jiný předmět