Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MS710P522 Matematika A1 - cv. Štědrý

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 4/4 Z, Zk; 8 kr.
Respondentů: 27 / 41 (66 %) Učebna: CH5 Termín: Čt,15:40
Poznámka: PO 12.20, CH3 + ÚT 14.50, LR

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá16x59.3 %
dobrá9x33.3 %
průměrná2x7.4 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.48
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano13x48.1 %
spíše ano9x33.3 %
spíše ne4x14.8 %
rozhodně ne1x3.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.74
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano10x37 %
spíše ano14x51.9 %
spíše ne3x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.74
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano16x59.3 %
spíše ano8x29.6 %
spíše ne2x7.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.7 %
průměr 1.46
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano12x44.4 %
spíše ano12x44.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x11.1 %
průměr 1.5
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké6x22.2 %
přiměrěné19x70.4 %
nízké1x3.7 %
nemohu posoudit1x3.7 %
průměr 1.81

Vyučující

Štědrý Milan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano16x59.3 %
spíše ano9x33.3 %
spíše ne2x7.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.48
Štědrý Milan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano24x88.9 %
spíše ano3x11.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.11
Štědrý Milan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano16x61.5 %
spíše ano3x11.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x26.9 %
průměr 1.16
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano19x70.4 %
spíše ano8x29.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.3
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano25x96.2 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x3.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.12
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano18x66.7 %
spíše ano7x25.9 %
spíše ne1x3.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.7 %
průměr 1.35

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž13x48.1 %
žena14x51.9 %
průměr 1.52
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.27x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé27x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%23x85.2 %
75 – 50%1x3.7 %
50 – 25%1x3.7 %
méně než 25%2x7.4 %
průměr 1.33
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré1x3.7 %
nadprůměrné8x29.6 %
průměrné17x63 %
podprůměrné1x3.7 %
špatné0x0 %
průměr 2.67
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký8x29.6 %
průměrný15x55.6 %
nízký4x14.8 %
průměr 1.85
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký12x44.4 %
průměrný14x51.9 %
nízký1x3.7 %
průměr 1.59
Vybrat jiný předmět