Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ330P47Z Matematická geografie

Katedra fyzické geografie a geoekologie Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 65 / 167 (39 %) Učebna: VG Termín: Po,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá10x15.4 %
dobrá33x50.8 %
průměrná15x23.1 %
špatná6x9.2 %
velmi špatná1x1.5 %
průměr 2.31
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano16x24.6 %
spíše ano32x49.2 %
spíše ne11x16.9 %
rozhodně ne4x6.2 %
nemohu posoudit2x3.1 %
průměr 2.05
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano32x49.2 %
spíše ano28x43.1 %
spíše ne4x6.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.5 %
průměr 1.56
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano9x13.8 %
spíše ano32x49.2 %
spíše ne16x24.6 %
rozhodně ne5x7.7 %
nemohu posoudit3x4.6 %
průměr 2.27
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano3x4.6 %
spíše ano46x70.8 %
spíše ne8x12.3 %
rozhodně ne4x6.2 %
nemohu posoudit4x6.2 %
průměr 2.21
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké39x60 %
přiměrěné24x36.9 %
nízké1x1.5 %
nemohu posoudit1x1.5 %
průměr 1.41

Vyučující

Kalvoda Jan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano5x7.7 %
spíše ano24x36.9 %
spíše ne28x43.1 %
rozhodně ne7x10.8 %
nemohu posoudit1x1.5 %
průměr 2.58
Křížek Marek ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano8x13.1 %
spíše ano36x59 %
spíše ne13x21.3 %
rozhodně ne3x4.9 %
nemohu posoudit1x1.6 %
průměr 2.18
Kalvoda Jan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano15x23.1 %
spíše ano36x55.4 %
spíše ne5x7.7 %
rozhodně ne1x1.5 %
nemohu posoudit8x12.3 %
průměr 1.86
Křížek Marek je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano12x19.7 %
spíše ano38x62.3 %
spíše ne4x6.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x11.5 %
průměr 1.85
Kalvoda Jan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano6x9.2 %
spíše ano16x24.6 %
spíše ne3x4.6 %
rozhodně ne1x1.5 %
nemohu posoudit39x60 %
průměr 1.96
Křížek Marek je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano8x13.3 %
spíše ano15x25 %
spíše ne5x8.3 %
rozhodně ne1x1.7 %
nemohu posoudit31x51.7 %
průměr 1.97
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano12x19.4 %
spíše ano38x61.3 %
spíše ne9x14.5 %
rozhodně ne2x3.2 %
nemohu posoudit1x1.6 %
průměr 2.02
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano55x84.6 %
spíše ano7x10.8 %
spíše ne1x1.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x3.1 %
průměr 1.14
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano37x57.8 %
spíše ano24x37.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x1.6 %
nemohu posoudit2x3.1 %
průměr 1.44

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž36x55.4 %
žena29x44.6 %
průměr 1.45
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.64x98.5 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.1x1.5 %
průměr 1.03
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé59x90.8 %
opakovaně6x9.2 %
průměr 1.09
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%50x76.9 %
75 – 50%10x15.4 %
50 – 25%4x6.2 %
méně než 25%1x1.5 %
průměr 1.32
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré2x3.1 %
nadprůměrné8x12.3 %
průměrné48x73.8 %
podprůměrné6x9.2 %
špatné1x1.5 %
průměr 2.94
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký12x18.5 %
průměrný47x72.3 %
nízký6x9.2 %
průměr 1.91
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký14x21.9 %
průměrný44x68.8 %
nízký6x9.4 %
průměr 1.88
Vybrat jiný předmět