Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MO550P89 Limnologie

Ústav pro životní prostředí Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 24 / 44 (55 %) Učebna: B14 Termín: Čt,12:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá4x16.7 %
dobrá8x33.3 %
průměrná9x37.5 %
špatná3x12.5 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.46
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano6x25 %
spíše ano10x41.7 %
spíše ne8x33.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.08
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano16x66.7 %
spíše ano8x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano7x29.2 %
spíše ano9x37.5 %
spíše ne5x20.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x12.5 %
průměr 1.9
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano6x25 %
spíše ano6x25 %
spíše ne4x16.7 %
rozhodně ne2x8.3 %
nemohu posoudit6x25 %
průměr 2.11
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké1x4.2 %
přiměrěné21x87.5 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x8.3 %
průměr 1.95

Vyučující

Stuchlík Evžen ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano7x29.2 %
spíše ano2x8.3 %
spíše ne9x37.5 %
rozhodně ne5x20.8 %
nemohu posoudit1x4.2 %
průměr 2.52
Hořická Zuzana ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano6x28.6 %
spíše ano9x42.9 %
spíše ne4x19 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x9.5 %
průměr 1.89
Stuchlík Evžen je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano9x37.5 %
spíše ano7x29.2 %
spíše ne4x16.7 %
rozhodně ne1x4.2 %
nemohu posoudit3x12.5 %
průměr 1.86
Hořická Zuzana je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano11x50 %
spíše ano6x27.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x22.7 %
průměr 1.35
Stuchlík Evžen je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano4x16.7 %
spíše ano3x12.5 %
spíše ne2x8.3 %
rozhodně ne1x4.2 %
nemohu posoudit14x58.3 %
průměr 2
Hořická Zuzana je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano4x18.2 %
spíše ano5x22.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit13x59.1 %
průměr 1.56
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano6x25 %
spíše ano8x33.3 %
spíše ne8x33.3 %
rozhodně ne1x4.2 %
nemohu posoudit1x4.2 %
průměr 2.17
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano18x75 %
spíše ano4x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x4.2 %
nemohu posoudit1x4.2 %
průměr 1.3
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano11x45.8 %
spíše ano9x37.5 %
spíše ne1x4.2 %
rozhodně ne2x8.3 %
nemohu posoudit1x4.2 %
průměr 1.74

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž9x37.5 %
žena15x62.5 %
průměr 1.63
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.20x83.3 %
Nmgr.4x16.7 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.17
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé24x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%14x58.3 %
75 – 50%6x25 %
50 – 25%4x16.7 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.58
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré2x8.3 %
nadprůměrné5x20.8 %
průměrné15x62.5 %
podprůměrné1x4.2 %
špatné1x4.2 %
průměr 2.75
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký8x33.3 %
průměrný8x33.3 %
nízký8x33.3 %
průměr 2
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký3x12.5 %
průměrný14x58.3 %
nízký7x29.2 %
průměr 2.17
Vybrat jiný předmět