Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB120T09 Kurs zimní ekologie

Katedra botaniky Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 6 / 20 (30 %) Učebna: B12 Termín: Pá,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá2x33.3 %
dobrá4x66.7 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.67
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano1x16.7 %
spíše ano4x66.7 %
spíše ne1x16.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano5x83.3 %
spíše ano1x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano2x33.3 %
spíše ano3x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x16.7 %
průměr 1.6
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano1x16.7 %
spíše ano3x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x33.3 %
průměr 1.75
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné2x33.3 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit4x66.7 %
průměr 2

Vyučující

Hořík David ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano2x50 %
spíše ano2x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Košťál Vladimír ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano1x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x75 %
průměr 2
Křížek Marek ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano1x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x75 %
průměr 2
Hořík David je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano2x50 %
spíše ano2x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Košťál Vladimír je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano1x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x75 %
průměr 2
Křížek Marek je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano1x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x75 %
průměr 2
Hořík David je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano1x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x75 %
průměr 2
Košťál Vladimír je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano1x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x75 %
průměr 2
Křížek Marek je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano1x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x75 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano3x50 %
spíše ano3x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano5x83.3 %
spíše ano1x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano3x50 %
spíše ano2x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x16.7 %
průměr 1.4

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž2x33.3 %
žena4x66.7 %
průměr 1.67
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.3x50 %
Nmgr.3x50 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.5
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé6x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%2x33.3 %
75 – 50%1x16.7 %
50 – 25%3x50 %
méně než 25%0x0 %
průměr 2.17
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré1x16.7 %
nadprůměrné2x33.3 %
průměrné3x50 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.33
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký2x33.3 %
průměrný4x66.7 %
nízký0x0 %
průměr 1.67
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký1x16.7 %
průměrný5x83.3 %
nízký0x0 %
průměr 1.83
Vybrat jiný předmět