Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ300P17Z Kartografie pro demografy

Katedra demografie a geodemografie Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 1/2 Z, Zk; 3 kr.
Respondentů: 35 / 58 (60 %) Učebna: VP Termín: Pá,11:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá11x32.4 %
dobrá18x52.9 %
průměrná5x14.7 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.82
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano9x26.5 %
spíše ano19x55.9 %
spíše ne5x14.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.9 %
průměr 1.88
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano24x70.6 %
spíše ano9x26.5 %
spíše ne1x2.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.32
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano21x61.8 %
spíše ano9x26.5 %
spíše ne1x2.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x8.8 %
průměr 1.35
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano13x38.2 %
spíše ano14x41.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x20.6 %
průměr 1.52
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké4x11.8 %
přiměrěné28x82.4 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x5.9 %
průměr 1.88

Vyučující

Šídlo Luděk ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano17x53.1 %
spíše ano12x37.5 %
spíše ne2x6.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.1 %
průměr 1.52
Kurkin Roman ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano4x25 %
spíše ano5x31.3 %
spíše ne4x25 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x18.8 %
průměr 2
Novák Martin ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano5x33.3 %
spíše ano9x60 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.73
Šídlo Luděk je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano26x83.9 %
spíše ano5x16.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.16
Kurkin Roman je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano9x52.9 %
spíše ano5x29.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x17.6 %
průměr 1.36
Novák Martin je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano14x93.3 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.13
Šídlo Luděk je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano11x35.5 %
spíše ano5x16.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit15x48.4 %
průměr 1.31
Kurkin Roman je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano2x11.8 %
spíše ano4x23.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x64.7 %
průměr 1.67
Novák Martin je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano3x20 %
spíše ano4x26.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x53.3 %
průměr 1.57
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano15x42.9 %
spíše ano19x54.3 %
spíše ne1x2.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.6
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano33x97.1 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x2.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.06
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano30x88.2 %
spíše ano3x8.8 %
spíše ne1x2.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.15

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž16x45.7 %
žena19x54.3 %
průměr 1.54
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.35x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé35x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%28x82.4 %
75 – 50%5x14.7 %
50 – 25%1x2.9 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.21
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré3x8.8 %
nadprůměrné11x32.4 %
průměrné19x55.9 %
podprůměrné1x2.9 %
špatné0x0 %
průměr 2.53
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký5x14.7 %
průměrný27x79.4 %
nízký2x5.9 %
průměr 1.91
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký11x33.3 %
průměrný21x63.6 %
nízký1x3 %
průměr 1.7
Vybrat jiný předmět