Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB150P14B Imunologie

Katedra buněčné biologie Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 48 / 224 (21 %) Učebna: B7 Termín: Út,16:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá27x56.3 %
dobrá17x35.4 %
průměrná4x8.3 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.52
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano29x60.4 %
spíše ano16x33.3 %
spíše ne2x4.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.1 %
průměr 1.43
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano26x54.2 %
spíše ano15x31.3 %
spíše ne3x6.3 %
rozhodně ne3x6.3 %
nemohu posoudit1x2.1 %
průměr 1.64
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano28x58.3 %
spíše ano13x27.1 %
spíše ne3x6.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x8.3 %
průměr 1.43
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano21x43.8 %
spíše ano18x37.5 %
spíše ne1x2.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x16.7 %
průměr 1.5
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké13x27.1 %
přiměrěné28x58.3 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit7x14.6 %
průměr 1.68

Vyučující

Brdička Tomáš ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano15x31.3 %
spíše ano21x43.8 %
spíše ne8x16.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x8.3 %
průměr 1.84
Hořejší Václav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano24x52.2 %
spíše ano17x37 %
spíše ne1x2.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x8.7 %
průměr 1.45
Brdička Tomáš je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano35x74.5 %
spíše ano8x17 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x8.5 %
průměr 1.19
Hořejší Václav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano34x73.9 %
spíše ano8x17.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x8.7 %
průměr 1.19
Brdička Tomáš je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano4x8.3 %
spíše ano5x10.4 %
spíše ne1x2.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit38x79.2 %
průměr 1.7
Hořejší Václav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano1x2.2 %
spíše ano4x8.7 %
spíše ne1x2.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit40x87 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano33x68.8 %
spíše ano13x27.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x4.2 %
průměr 1.28
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano45x93.8 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x6.3 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano27x56.3 %
spíše ano17x35.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x8.3 %
průměr 1.39

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž15x31.3 %
žena33x68.8 %
průměr 1.69
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.40x83.3 %
Nmgr.7x14.6 %
Ph.D.1x2.1 %
průměr 1.19
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé47x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%28x58.3 %
75 – 50%13x27.1 %
50 – 25%3x6.3 %
méně než 25%4x8.3 %
průměr 1.65
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré3x6.3 %
nadprůměrné11x22.9 %
průměrné32x66.7 %
podprůměrné2x4.2 %
špatné0x0 %
průměr 2.69
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký27x56.3 %
průměrný19x39.6 %
nízký2x4.2 %
průměr 1.48
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký23x47.9 %
průměrný21x43.8 %
nízký4x8.3 %
průměr 1.6
Vybrat jiný předmět