Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB170P38 Ichtyologie

Katedra zoologie Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 12 / 25 (48 %) Učebna: B111 Termín: Út,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá5x41.7 %
dobrá5x41.7 %
průměrná2x16.7 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.75
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano5x41.7 %
spíše ano6x50 %
spíše ne1x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.67
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano4x33.3 %
spíše ano6x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x8.3 %
nemohu posoudit1x8.3 %
průměr 1.82
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano2x16.7 %
spíše ano1x8.3 %
spíše ne5x41.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x33.3 %
průměr 2.38
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano3x25 %
spíše ne3x25 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x50 %
průměr 2.5
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké2x16.7 %
přiměrěné5x41.7 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit5x41.7 %
průměr 1.71

Vyučující

Švátora Miroslav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano4x33.3 %
spíše ano8x66.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.67
Švátora Miroslav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano9x75 %
spíše ano3x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25
Švátora Miroslav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano1x8.3 %
spíše ano1x8.3 %
spíše ne1x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x75 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano5x41.7 %
spíše ano7x58.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.58
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano1x8.3 %
spíše ano5x41.7 %
spíše ne3x25 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x25 %
průměr 2.22
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano6x50 %
spíše ano5x41.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x8.3 %
průměr 1.45

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž4x33.3 %
žena8x66.7 %
průměr 1.67
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.3x25 %
Nmgr.9x75 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.75
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé11x91.7 %
opakovaně1x8.3 %
průměr 1.08
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%11x91.7 %
75 – 50%1x8.3 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.08
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré2x18.2 %
nadprůměrné1x9.1 %
průměrné8x72.7 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.55
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký3x25 %
průměrný9x75 %
nízký0x0 %
průměr 1.75
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký5x41.7 %
průměrný7x58.3 %
nízký0x0 %
průměr 1.58
Vybrat jiný předmět