Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MG451P05 Hydraulika podzemní vody I

Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 19 / 23 (83 %) Učebna: G1 Termín: Čt,12:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá7x36.8 %
dobrá9x47.4 %
průměrná3x15.8 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.79
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano9x47.4 %
spíše ano7x36.8 %
spíše ne2x10.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 1.61
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano8x42.1 %
spíše ano8x42.1 %
spíše ne2x10.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 1.67
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano4x21.1 %
spíše ano4x21.1 %
spíše ne6x31.6 %
rozhodně ne2x10.5 %
nemohu posoudit3x15.8 %
průměr 2.38
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano3x15.8 %
spíše ano7x36.8 %
spíše ne3x15.8 %
rozhodně ne1x5.3 %
nemohu posoudit5x26.3 %
průměr 2.14
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké6x31.6 %
přiměrěné13x68.4 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.68

Vyučující

Mls Jiří ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano3x15.8 %
spíše ano9x47.4 %
spíše ne6x31.6 %
rozhodně ne1x5.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.26
Šindelář Jakub ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano5x31.3 %
spíše ano8x50 %
spíše ne2x12.5 %
rozhodně ne1x6.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.94
Mls Jiří je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano16x84.2 %
spíše ano3x15.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.16
Šindelář Jakub je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano15x93.8 %
spíše ano1x6.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.06
Mls Jiří je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano10x52.6 %
spíše ano3x15.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x31.6 %
průměr 1.23
Šindelář Jakub je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano8x50 %
spíše ano1x6.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x43.8 %
průměr 1.11
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano10x52.6 %
spíše ano6x31.6 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x10.5 %
průměr 1.47
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano18x94.7 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano15x78.9 %
spíše ano2x10.5 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 1.22

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž14x73.7 %
žena5x26.3 %
průměr 1.26
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.8x42.1 %
Nmgr.11x57.9 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.58
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé11x57.9 %
opakovaně8x42.1 %
průměr 1.42
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%12x63.2 %
75 – 50%5x26.3 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%2x10.5 %
průměr 1.58
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné4x21.1 %
průměrné15x78.9 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.79
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký4x21.1 %
průměrný11x57.9 %
nízký4x21.1 %
průměr 2
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký10x52.6 %
průměrný7x36.8 %
nízký2x10.5 %
průměr 1.58
Vybrat jiný předmět