Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MD360P27 Hospodářská a sociální statistika

Katedra demografie a geodemografie Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 26 / 49 (53 %) Učebna: PR Termín: St,18:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá6x23.1 %
dobrá14x53.8 %
průměrná6x23.1 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano5x19.2 %
spíše ano13x50 %
spíše ne6x23.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x7.7 %
průměr 2.04
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano11x42.3 %
spíše ano14x53.8 %
spíše ne1x3.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.62
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano7x26.9 %
spíše ano3x11.5 %
spíše ne4x15.4 %
rozhodně ne1x3.8 %
nemohu posoudit11x42.3 %
průměr 1.93
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano6x24 %
spíše ano4x16 %
spíše ne3x12 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x48 %
průměr 1.77
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké2x7.7 %
přiměrěné17x65.4 %
nízké3x11.5 %
nemohu posoudit4x15.4 %
průměr 2.05

Vyučující

Šlégrová Hana ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano3x11.5 %
spíše ano15x57.7 %
spíše ne6x23.1 %
rozhodně ne1x3.8 %
nemohu posoudit1x3.8 %
průměr 2.2
Šlégrová Hana je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano22x84.6 %
spíše ano4x15.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.15
Šlégrová Hana je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano4x15.4 %
spíše ano2x7.7 %
spíše ne1x3.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit19x73.1 %
průměr 1.57
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano10x38.5 %
spíše ano13x50 %
spíše ne2x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.8 %
průměr 1.68
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano15x57.7 %
spíše ano10x38.5 %
spíše ne1x3.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.46
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano21x80.8 %
spíše ano3x11.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x7.7 %
průměr 1.13

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž10x38.5 %
žena16x61.5 %
průměr 1.62
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.25x96.2 %
Nmgr.1x3.8 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.04
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé26x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%25x96.2 %
75 – 50%1x3.8 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.04
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré3x11.5 %
nadprůměrné2x7.7 %
průměrné21x80.8 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.69
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký2x7.7 %
průměrný19x73.1 %
nízký5x19.2 %
průměr 2.12
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký6x23.1 %
průměrný18x69.2 %
nízký2x7.7 %
průměr 1.85
Vybrat jiný předmět