Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ340P93 Globalizace: procesy, problémy

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 16 / 25 (64 %) Učebna: LR Termín: Út,12:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá5x31.3 %
dobrá8x50 %
průměrná3x18.8 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.88
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano5x31.3 %
spíše ano8x50 %
spíše ne3x18.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.88
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano14x87.5 %
spíše ano2x12.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.13
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano9x56.3 %
spíše ano4x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x18.8 %
průměr 1.31
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano3x18.8 %
spíše ano6x37.5 %
spíše ne1x6.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x37.5 %
průměr 1.8
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké1x6.3 %
přiměrěné11x68.8 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit4x25 %
průměr 1.92

Vyučující

Sýkora Luděk ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano6x37.5 %
spíše ano9x56.3 %
spíše ne1x6.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.69
Novotný Josef ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano3x18.8 %
spíše ano8x50 %
spíše ne5x31.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.13
Sýkora Luděk je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano14x87.5 %
spíše ano2x12.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.13
Novotný Josef je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano10x62.5 %
spíše ano3x18.8 %
spíše ne2x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.3 %
průměr 1.47
Sýkora Luděk je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano2x12.5 %
spíše ano2x12.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x75 %
průměr 1.5
Novotný Josef je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano2x12.5 %
spíše ano2x12.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x75 %
průměr 1.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano2x12.5 %
spíše ano7x43.8 %
spíše ne7x43.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.31
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano14x87.5 %
spíše ano2x12.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.13
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano6x37.5 %
spíše ano6x37.5 %
spíše ne4x25 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.88

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž9x56.3 %
žena7x43.8 %
průměr 1.44
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.2x12.5 %
Nmgr.14x87.5 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.88
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé15x93.8 %
opakovaně1x6.3 %
průměr 1.06
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%10x62.5 %
75 – 50%6x37.5 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.38
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré3x18.8 %
nadprůměrné5x31.3 %
průměrné8x50 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.31
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký9x56.3 %
průměrný6x37.5 %
nízký1x6.3 %
průměr 1.5
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký7x43.8 %
průměrný9x56.3 %
nízký0x0 %
průměr 1.56
Vybrat jiný předmět