Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
Katedra }
Předmět

MZ340P57 Geografie ČR

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 2/0 ; 0 kr.
Respondentů: 23 / 108 (21 %) Učebna: VG Termín: St,11:30
Poznámka: Pod kódem MZ340P57 hodnoceny dohromady 3 předměty: MZ340P57, MZ340P63Z , MZ340P63H

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá9x40.9 %
dobrá9x40.9 %
průměrná3x13.6 %
špatná0x0 %
velmi špatná1x4.5 %
průměr 1.86
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano13x59.1 %
spíše ano7x31.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x9.1 %
průměr 1.35
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano12x54.5 %
spíše ano8x36.4 %
spíše ne2x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.55
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano11x50 %
spíše ano5x22.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x27.3 %
průměr 1.31
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano9x40.9 %
spíše ano8x36.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x22.7 %
průměr 1.47
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké4x18.2 %
přiměrěné11x50 %
nízké1x4.5 %
nemohu posoudit6x27.3 %
průměr 1.81

Vyučující

Romportl Dušan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano10x45.5 %
spíše ano8x36.4 %
spíše ne4x18.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.73
Romportl Dušan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano16x72.7 %
spíše ano3x13.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x13.6 %
průměr 1.16
Romportl Dušan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano5x22.7 %
spíše ano4x18.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit13x59.1 %
průměr 1.44
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano13x59.1 %
spíše ano5x22.7 %
spíše ne1x4.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x13.6 %
průměr 1.37
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano13x59.1 %
spíše ano5x22.7 %
spíše ne1x4.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x13.6 %
průměr 1.37
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano14x66.7 %
spíše ano5x23.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x9.5 %
průměr 1.26

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž17x73.9 %
žena6x26.1 %
průměr 1.26
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.23x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé22x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%17x73.9 %
75 – 50%3x13 %
50 – 25%1x4.3 %
méně než 25%2x8.7 %
průměr 1.48
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré2x8.7 %
nadprůměrné5x21.7 %
průměrné14x60.9 %
podprůměrné1x4.3 %
špatné1x4.3 %
průměr 2.74
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký12x52.2 %
průměrný9x39.1 %
nízký2x8.7 %
průměr 1.57
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký3x13 %
průměrný14x60.9 %
nízký6x26.1 %
průměr 2.13
Vybrat jiný předmět