Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB140P17 Genetika

Katedra genetiky a mikrobiologie Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 5/0 Zk; 5 kr.
Respondentů: 92 / 262 (35 %) Učebna: VG Termín: Út,08:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá34x37 %
dobrá45x48.9 %
průměrná13x14.1 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.77
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano53x57.6 %
spíše ano36x39.1 %
spíše ne2x2.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.1 %
průměr 1.44
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano65x70.7 %
spíše ano22x23.9 %
spíše ne3x3.3 %
rozhodně ne2x2.2 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.37
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano56x60.9 %
spíše ano24x26.1 %
spíše ne8x8.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x4.3 %
průměr 1.45
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano35x38 %
spíše ano37x40.2 %
spíše ne9x9.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x12 %
průměr 1.68
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké14x15.2 %
přiměrěné61x66.3 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit17x18.5 %
průměr 1.81

Vyučující

Holá Dana ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano29x31.5 %
spíše ano50x54.3 %
spíše ne11x12 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x2.2 %
průměr 1.8
Kočová Marie ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano25x27.2 %
spíše ano49x53.3 %
spíše ne13x14.1 %
rozhodně ne4x4.3 %
nemohu posoudit1x1.1 %
průměr 1.96
Holá Dana je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano65x70.7 %
spíše ano22x23.9 %
spíše ne2x2.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x3.3 %
průměr 1.29
Kočová Marie je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano67x72.8 %
spíše ano24x26.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.1 %
průměr 1.26
Holá Dana je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano8x8.7 %
spíše ano8x8.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit76x82.6 %
průměr 1.5
Kočová Marie je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano7x7.6 %
spíše ano7x7.6 %
spíše ne1x1.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit77x83.7 %
průměr 1.6
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano48x52.2 %
spíše ano37x40.2 %
spíše ne5x5.4 %
rozhodně ne1x1.1 %
nemohu posoudit1x1.1 %
průměr 1.55
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano90x97.8 %
spíše ano1x1.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.1 %
průměr 1.01
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano63x68.5 %
spíše ano20x21.7 %
spíše ne3x3.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x6.5 %
průměr 1.3

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž30x32.6 %
žena62x67.4 %
průměr 1.67
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.89x96.7 %
Nmgr.3x3.3 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.03
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé91x98.9 %
opakovaně1x1.1 %
průměr 1.01
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%58x63 %
75 – 50%28x30.4 %
50 – 25%5x5.4 %
méně než 25%1x1.1 %
průměr 1.45
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré6x6.5 %
nadprůměrné16x17.4 %
průměrné65x70.7 %
podprůměrné5x5.4 %
špatné0x0 %
průměr 2.75
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký44x47.8 %
průměrný46x50 %
nízký2x2.2 %
průměr 1.54
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký26x28.3 %
průměrný59x64.1 %
nízký7x7.6 %
průměr 1.79
Vybrat jiný předmět