Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MG421P41C GIS a DPZ v geologii – cv.

Ústav geologie a paleontologie Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 1/2 Z; 4 kr.
Respondentů: 9 / 34 (26 %) Učebna: K2 Termín: St,18:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá4x44.4 %
dobrá4x44.4 %
průměrná1x11.1 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.67
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano3x33.3 %
spíše ano4x44.4 %
spíše ne1x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x11.1 %
průměr 1.75
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano7x77.8 %
spíše ano2x22.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.22
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano3x33.3 %
spíše ano5x55.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x11.1 %
průměr 1.63
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano2x22.2 %
spíše ano5x55.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x22.2 %
průměr 1.71
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké3x33.3 %
přiměrěné5x55.6 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x11.1 %
průměr 1.63

Vyučující

Lexa Ondrej ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano4x44.4 %
spíše ano2x22.2 %
spíše ne3x33.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.89
Martínek Karel ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano4x50 %
spíše ano2x25 %
spíše ne2x25 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.75
Lexa Ondrej je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano7x77.8 %
spíše ano1x11.1 %
spíše ne1x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Martínek Karel je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano7x87.5 %
spíše ano1x12.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.13
Lexa Ondrej je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano1x11.1 %
spíše ano2x22.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x66.7 %
průměr 1.67
Martínek Karel je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano1x12.5 %
spíše ano2x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x62.5 %
průměr 1.67
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano6x66.7 %
spíše ano3x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano7x77.8 %
spíše ano2x22.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.22
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano8x88.9 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x11.1 %
průměr 1

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž5x55.6 %
žena4x44.4 %
průměr 1.44
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.8x88.9 %
Nmgr.1x11.1 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.11
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé9x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%4x44.4 %
75 – 50%3x33.3 %
50 – 25%2x22.2 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.78
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné4x44.4 %
průměrné4x44.4 %
podprůměrné1x11.1 %
špatné0x0 %
průměr 2.67
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký3x33.3 %
průměrný5x55.6 %
nízký1x11.1 %
průměr 1.78
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký1x11.1 %
průměrný6x66.7 %
nízký2x22.2 %
průměr 2.11
Vybrat jiný předmět