Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MG421P41 GIS a DPZ v geologii

Ústav geologie a paleontologie Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 1/2 Z; 4 kr.
Respondentů: 13 / 34 (38 %) Učebna: K2 Termín: St,18:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá5x38.5 %
dobrá7x53.8 %
průměrná1x7.7 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.69
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano8x61.5 %
spíše ano2x15.4 %
spíše ne3x23.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.62
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano6x46.2 %
spíše ano6x46.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x7.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.69
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano9x69.2 %
spíše ano4x30.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.31
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano3x23.1 %
spíše ano7x53.8 %
spíše ne2x15.4 %
rozhodně ne1x7.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.08
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké2x15.4 %
přiměrěné10x76.9 %
nízké1x7.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.92

Vyučující

Lexa Ondrej ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano6x46.2 %
spíše ano6x46.2 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.62
Martínek Karel ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano5x38.5 %
spíše ano3x23.1 %
spíše ne5x38.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Lexa Ondrej je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano8x61.5 %
spíše ano5x38.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38
Martínek Karel je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano8x61.5 %
spíše ano5x38.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38
Lexa Ondrej je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano3x23.1 %
spíše ano5x38.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x38.5 %
průměr 1.63
Martínek Karel je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano3x23.1 %
spíše ano4x30.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x46.2 %
průměr 1.57
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano6x46.2 %
spíše ano7x53.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.54
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano9x75 %
spíše ano1x8.3 %
spíše ne1x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x8.3 %
průměr 1.27
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano12x92.3 %
spíše ano1x7.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.08

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž8x61.5 %
žena5x38.5 %
průměr 1.38
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.12x92.3 %
Nmgr.1x7.7 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.08
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé12x92.3 %
opakovaně1x7.7 %
průměr 1.08
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%2x15.4 %
75 – 50%7x53.8 %
50 – 25%3x23.1 %
méně než 25%1x7.7 %
průměr 2.23
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné5x38.5 %
průměrné8x61.5 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.62
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký5x38.5 %
průměrný7x53.8 %
nízký1x7.7 %
průměr 1.69
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký3x23.1 %
průměrný10x76.9 %
nízký0x0 %
průměr 1.77
Vybrat jiný předmět