Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB150P37 Fyziologie živočichů a člověka (pro učitelské kombinace)

Katedra fyziologie Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 3/0 Zk; 4 kr.
Respondentů: 14 / 21 (67 %) Učebna: B2 Termín: Út,08:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá3x23.1 %
dobrá7x53.8 %
průměrná1x7.7 %
špatná2x15.4 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.15
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano6x42.9 %
spíše ano8x57.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.57
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano8x57.1 %
spíše ano6x42.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.43
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano1x7.1 %
spíše ano9x64.3 %
spíše ne2x14.3 %
rozhodně ne1x7.1 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 2.23
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano1x7.1 %
spíše ano8x57.1 %
spíše ne4x28.6 %
rozhodně ne1x7.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.36
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké2x14.3 %
přiměrěné10x71.4 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x14.3 %
průměr 1.83

Vyučující

Žurmanová Jitka ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano2x14.3 %
spíše ano7x50 %
spíše ne5x35.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.21
Hock Miroslav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano6x46.2 %
spíše ano7x53.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.54
Horníková Daniela ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano3x23.1 %
spíše ano6x46.2 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x23.1 %
průměr 1.8
Žurmanová Jitka je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano9x64.3 %
spíše ano4x28.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x7.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Hock Miroslav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano12x85.7 %
spíše ano1x7.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 1.08
Horníková Daniela je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano10x71.4 %
spíše ano1x7.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x21.4 %
průměr 1.09
Žurmanová Jitka je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano3x21.4 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne1x7.1 %
nemohu posoudit9x64.3 %
průměr 2.6
Hock Miroslav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano1x7.1 %
spíše ano1x7.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x85.7 %
průměr 1.5
Horníková Daniela je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano1x7.1 %
spíše ano1x7.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x85.7 %
průměr 1.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano7x50 %
spíše ano7x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano14x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano2x14.3 %
spíše ano3x21.4 %
spíše ne5x35.7 %
rozhodně ne3x21.4 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 2.69

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž1x7.1 %
žena13x92.9 %
průměr 1.93
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.14x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé13x92.9 %
opakovaně1x7.1 %
průměr 1.07
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%11x78.6 %
75 – 50%1x7.1 %
50 – 25%2x14.3 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.36
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné3x21.4 %
průměrné11x78.6 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.79
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký5x35.7 %
průměrný8x57.1 %
nízký1x7.1 %
průměr 1.71
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký4x28.6 %
průměrný9x64.3 %
nízký1x7.1 %
průměr 1.79
Vybrat jiný předmět