Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB110P96 Fyziologie výživy

Katedra antropologie a genetiky člověka Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 0 kr.
Respondentů: 19 / 64 (30 %) Učebna: B2 Termín: St,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá9x47.4 %
dobrá6x31.6 %
průměrná4x21.1 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.74
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano8x42.1 %
spíše ano5x26.3 %
spíše ne6x31.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.89
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano16x84.2 %
spíše ano2x10.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 1.11
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano15x78.9 %
spíše ano2x10.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x5.3 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 1.28
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano10x52.6 %
spíše ano7x36.8 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 1.5
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné10x52.6 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit9x47.4 %
průměr 2

Vyučující

Kužela Lubomír ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano10x52.6 %
spíše ano8x42.1 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.53
Kužela Lubomír je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano16x88.9 %
spíše ano2x11.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.11
Kužela Lubomír je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano3x16.7 %
spíše ano2x11.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit13x72.2 %
průměr 1.4
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano8x42.1 %
spíše ano8x42.1 %
spíše ne3x15.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.74
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano18x94.7 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x5.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.16
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano6x31.6 %
spíše ano9x47.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x5.3 %
nemohu posoudit3x15.8 %
průměr 1.75

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž1x5.3 %
žena18x94.7 %
průměr 1.95
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.18x94.7 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.1x5.3 %
průměr 1.11
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé18x94.7 %
opakovaně1x5.3 %
průměr 1.05
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%10x52.6 %
75 – 50%5x26.3 %
50 – 25%2x10.5 %
méně než 25%2x10.5 %
průměr 1.79
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré2x10.5 %
nadprůměrné7x36.8 %
průměrné10x52.6 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.42
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký14x73.7 %
průměrný5x26.3 %
nízký0x0 %
průměr 1.26
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký5x26.3 %
průměrný9x47.4 %
nízký5x26.3 %
průměr 2
Vybrat jiný předmět