Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC260P01M Fyzikální chemie I (b)

Katedra fyzikální a makromolekulární chemie Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 23 / 53 (43 %) Učebna: CH8 Termín: St,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá10x43.5 %
dobrá12x52.2 %
průměrná1x4.3 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.61
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano8x34.8 %
spíše ano10x43.5 %
spíše ne4x17.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 1.82
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano15x65.2 %
spíše ano7x30.4 %
spíše ne1x4.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.39
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano20x87 %
spíše ano3x13 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.13
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano16x69.6 %
spíše ano7x30.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.3
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké11x47.8 %
přiměrěné8x34.8 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit4x17.4 %
průměr 1.42

Vyučující

Zusková Iva ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano2x8.7 %
spíše ano13x56.5 %
spíše ne7x30.4 %
rozhodně ne1x4.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.3
Zusková Iva je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano11x47.8 %
spíše ano12x52.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.52
Zusková Iva je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano3x13 %
spíše ano5x21.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit15x65.2 %
průměr 1.63
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano18x78.3 %
spíše ano4x17.4 %
spíše ne1x4.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.26
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano22x95.7 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x4.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.13
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano22x95.7 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 1

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž4x17.4 %
žena19x82.6 %
průměr 1.83
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.22x95.7 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.1x4.3 %
průměr 1.09
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé23x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%22x95.7 %
75 – 50%1x4.3 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.04
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré1x4.3 %
nadprůměrné7x30.4 %
průměrné14x60.9 %
podprůměrné1x4.3 %
špatné0x0 %
průměr 2.65
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký4x17.4 %
průměrný16x69.6 %
nízký3x13 %
průměr 1.96
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký9x39.1 %
průměrný13x56.5 %
nízký1x4.3 %
průměr 1.65
Vybrat jiný předmět