Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MS107005 Filosofie a metodologie vědy

Katedra filosofie a dějin přírodních věd Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 29 / 67 (43 %) Učebna: B7 Termín: Út,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá9x31 %
dobrá12x41.4 %
průměrná8x27.6 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.97
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano6x20.7 %
spíše ano8x27.6 %
spíše ne9x31 %
rozhodně ne2x6.9 %
nemohu posoudit4x13.8 %
průměr 2.28
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano22x75.9 %
spíše ano7x24.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.24
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano14x48.3 %
spíše ano13x44.8 %
spíše ne1x3.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.4 %
průměr 1.54
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano5x17.2 %
spíše ano14x48.3 %
spíše ne1x3.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x31 %
průměr 1.8
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné21x72.4 %
nízké1x3.4 %
nemohu posoudit7x24.1 %
průměr 2.05

Vyučující

Hladký Vojtěch ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano11x37.9 %
spíše ano16x55.2 %
spíše ne1x3.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.4 %
průměr 1.64
Kratochvíl Zdeněk ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano6x20.7 %
spíše ano17x58.6 %
spíše ne5x17.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.4 %
průměr 1.96
Hladký Vojtěch je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano24x82.8 %
spíše ano5x17.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17
Kratochvíl Zdeněk je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano23x79.3 %
spíše ano5x17.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.4 %
průměr 1.18
Hladký Vojtěch je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano5x17.2 %
spíše ano2x6.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit22x75.9 %
průměr 1.29
Kratochvíl Zdeněk je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano1x3.4 %
spíše ano2x6.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit26x89.7 %
průměr 1.67
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano6x20.7 %
spíše ano19x65.5 %
spíše ne2x6.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x6.9 %
průměr 1.85
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano27x93.1 %
spíše ano1x3.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x3.4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.14
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano20x69 %
spíše ano9x31 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.31

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž9x31 %
žena20x69 %
průměr 1.69
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.26x92.9 %
Nmgr.2x7.1 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.07
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé28x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%22x75.9 %
75 – 50%5x17.2 %
50 – 25%1x3.4 %
méně než 25%1x3.4 %
průměr 1.34
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré3x10.7 %
nadprůměrné7x25 %
průměrné18x64.3 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.54
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký7x24.1 %
průměrný15x51.7 %
nízký7x24.1 %
průměr 2
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký8x27.6 %
průměrný17x58.6 %
nízký4x13.8 %
průměr 1.86
Vybrat jiný předmět