Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB170P107 Etologie a sociobiologie

Katedra zoologie Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 3/0 Zk; 4 kr.
Respondentů: 46 / 92 (50 %) Učebna: B3 Termín: St,10:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá23x50 %
dobrá17x37 %
průměrná4x8.7 %
špatná2x4.3 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.67
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano18x39.1 %
spíše ano18x39.1 %
spíše ne9x19.6 %
rozhodně ne1x2.2 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.85
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano32x69.6 %
spíše ano14x30.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.3
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano18x39.1 %
spíše ano19x41.3 %
spíše ne5x10.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x8.7 %
průměr 1.69
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano8x17.4 %
spíše ano22x47.8 %
spíše ne4x8.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x26.1 %
průměr 1.88
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké15x32.6 %
přiměrěné20x43.5 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit11x23.9 %
průměr 1.57

Vyučující

Frynta Daniel ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano20x43.5 %
spíše ano20x43.5 %
spíše ne3x6.5 %
rozhodně ne3x6.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.76
Landová Eva ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano7x18.9 %
spíše ano17x45.9 %
spíše ne7x18.9 %
rozhodně ne1x2.7 %
nemohu posoudit5x13.5 %
průměr 2.06
Frynta Daniel je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano29x63 %
spíše ano17x37 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.37
Landová Eva je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano21x56.8 %
spíše ano10x27 %
spíše ne2x5.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x10.8 %
průměr 1.42
Frynta Daniel je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano4x8.7 %
spíše ano4x8.7 %
spíše ne1x2.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit37x80.4 %
průměr 1.67
Landová Eva je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano4x10.8 %
spíše ano3x8.1 %
spíše ne1x2.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit29x78.4 %
průměr 1.63
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano20x43.5 %
spíše ano20x43.5 %
spíše ne4x8.7 %
rozhodně ne1x2.2 %
nemohu posoudit1x2.2 %
průměr 1.69
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano45x97.8 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x2.2 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.07
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano31x67.4 %
spíše ano10x21.7 %
spíše ne3x6.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x4.3 %
průměr 1.36

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž11x23.9 %
žena35x76.1 %
průměr 1.76
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.45x97.8 %
Nmgr.1x2.2 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.02
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé45x97.8 %
opakovaně1x2.2 %
průměr 1.02
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%36x78.3 %
75 – 50%6x13 %
50 – 25%3x6.5 %
méně než 25%1x2.2 %
průměr 1.33
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré3x6.5 %
nadprůměrné10x21.7 %
průměrné32x69.6 %
podprůměrné1x2.2 %
špatné0x0 %
průměr 2.67
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký27x58.7 %
průměrný16x34.8 %
nízký3x6.5 %
průměr 1.48
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký13x28.3 %
průměrný30x65.2 %
nízký3x6.5 %
průměr 1.78
Vybrat jiný předmět