Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB150P85 Epigenetika

Katedra buněčné biologie Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 20 / 32 (63 %) Učebna: B8 Termín: St,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá16x84.2 %
dobrá3x15.8 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.16
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano12x63.2 %
spíše ano7x36.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.37
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano16x84.2 %
spíše ano3x15.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.16
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano17x89.5 %
spíše ano1x5.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 1.06
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano7x36.8 %
spíše ano7x36.8 %
spíše ne2x10.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x15.8 %
průměr 1.69
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké6x31.6 %
přiměrěné6x31.6 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit7x36.8 %
průměr 1.5

Vyučující

Svoboda Petr ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano13x68.4 %
spíše ano6x31.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.32
Svoboda Petr je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano17x89.5 %
spíše ano2x10.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.11
Svoboda Petr je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano8x42.1 %
spíše ano3x15.8 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x36.8 %
průměr 1.42
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano15x78.9 %
spíše ano4x21.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.21
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano12x63.2 %
spíše ano5x26.3 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne1x5.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.53
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano15x78.9 %
spíše ano3x15.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 1.17

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž6x30 %
žena14x70 %
průměr 1.7
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.1x5 %
Nmgr.10x50 %
Ph.D.9x45 %
průměr 2.4
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé20x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%15x75 %
75 – 50%5x25 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.25
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré4x21.1 %
nadprůměrné8x42.1 %
průměrné7x36.8 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.16
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký15x78.9 %
průměrný4x21.1 %
nízký0x0 %
průměr 1.21
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký9x47.4 %
průměrný8x42.1 %
nízký2x10.5 %
průměr 1.63
Vybrat jiný předmět