Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MO550P27 Environmentální geologie

Ústav pro životní prostředí Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 3/1 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 21 / 31 (68 %) Učebna: B12 Termín: Po,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá3x14.3 %
dobrá16x76.2 %
průměrná2x9.5 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.95
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano7x33.3 %
spíše ano11x52.4 %
spíše ne2x9.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 1.75
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano12x57.1 %
spíše ano9x42.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.43
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano3x14.3 %
spíše ano9x42.9 %
spíše ne6x28.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x14.3 %
průměr 2.17
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano1x4.8 %
spíše ano9x42.9 %
spíše ne5x23.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x28.6 %
průměr 2.27
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké1x4.8 %
přiměrěné19x90.5 %
nízké1x4.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2

Vyučující

Strnad Ladislav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano5x23.8 %
spíše ano12x57.1 %
spíše ne4x19 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.95
Strnad Ladislav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano13x61.9 %
spíše ano8x38.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38
Strnad Ladislav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano4x20 %
spíše ne2x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit14x70 %
průměr 2.33
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano10x47.6 %
spíše ano9x42.9 %
spíše ne1x4.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 1.55
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano17x81 %
spíše ano1x4.8 %
spíše ne2x9.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 1.25
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano3x14.3 %
spíše ano11x52.4 %
spíše ne5x23.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x9.5 %
průměr 2.11

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž7x33.3 %
žena14x66.7 %
průměr 1.67
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.21x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé21x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%18x85.7 %
75 – 50%3x14.3 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.14
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré1x4.8 %
nadprůměrné3x14.3 %
průměrné15x71.4 %
podprůměrné2x9.5 %
špatné0x0 %
průměr 2.86
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký4x19 %
průměrný15x71.4 %
nízký2x9.5 %
průměr 1.9
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký4x19 %
průměrný16x76.2 %
nízký1x4.8 %
průměr 1.86
Vybrat jiný předmět