Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB120P16P Ekosystémová a krajinná ekologie

Katedra botaniky Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 4 kr.
Respondentů: 37 / 83 (45 %) Učebna: B14 Termín: Út,08:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá8x21.6 %
dobrá14x37.8 %
průměrná13x35.1 %
špatná2x5.4 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.24
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano7x18.9 %
spíše ano22x59.5 %
spíše ne4x10.8 %
rozhodně ne2x5.4 %
nemohu posoudit2x5.4 %
průměr 2.03
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano27x73 %
spíše ano8x21.6 %
spíše ne1x2.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.7 %
průměr 1.28
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano20x54.1 %
spíše ano11x29.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x16.2 %
průměr 1.35
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano17x45.9 %
spíše ano12x32.4 %
spíše ne1x2.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x18.9 %
průměr 1.47
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké3x8.1 %
přiměrěné23x62.2 %
nízké1x2.7 %
nemohu posoudit10x27 %
průměr 1.93

Vyučující

Kovář Pavel ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano7x18.9 %
spíše ano11x29.7 %
spíše ne11x29.7 %
rozhodně ne4x10.8 %
nemohu posoudit4x10.8 %
průměr 2.36
Kovář Pavel je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano22x59.5 %
spíše ano11x29.7 %
spíše ne1x2.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x8.1 %
průměr 1.38
Kovář Pavel je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano8x21.6 %
spíše ano5x13.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit24x64.9 %
průměr 1.38
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano11x29.7 %
spíše ano18x48.6 %
spíše ne3x8.1 %
rozhodně ne1x2.7 %
nemohu posoudit4x10.8 %
průměr 1.82
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano27x73 %
spíše ano6x16.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x2.7 %
nemohu posoudit3x8.1 %
průměr 1.26
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano15x40.5 %
spíše ano15x40.5 %
spíše ne1x2.7 %
rozhodně ne1x2.7 %
nemohu posoudit5x13.5 %
průměr 1.63

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž16x43.2 %
žena21x56.8 %
průměr 1.57
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.35x94.6 %
Nmgr.2x5.4 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.05
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé36x97.3 %
opakovaně1x2.7 %
průměr 1.03
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%10x27 %
75 – 50%11x29.7 %
50 – 25%7x18.9 %
méně než 25%9x24.3 %
průměr 2.41
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré3x8.6 %
nadprůměrné6x17.1 %
průměrné24x68.6 %
podprůměrné2x5.7 %
špatné0x0 %
průměr 2.71
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký8x21.6 %
průměrný23x62.2 %
nízký6x16.2 %
průměr 1.95
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký2x5.6 %
průměrný23x63.9 %
nízký11x30.6 %
průměr 2.25
Vybrat jiný předmět