Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MD360P13 Ekonomie

Katedra demografie a geodemografie Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 35 / 52 (67 %) Učebna: VG Termín: Pá,14:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá6x17.1 %
dobrá22x62.9 %
průměrná7x20 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.03
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano4x11.4 %
spíše ano25x71.4 %
spíše ne5x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.9 %
průměr 2.03
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano16x45.7 %
spíše ano15x42.9 %
spíše ne4x11.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.66
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano15x42.9 %
spíše ano10x28.6 %
spíše ne1x2.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x25.7 %
průměr 1.46
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano8x22.9 %
spíše ano13x37.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit14x40 %
průměr 1.62
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké3x8.6 %
přiměrěné25x71.4 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit7x20 %
průměr 1.89

Vyučující

Hulíková Tesárková Klára ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano10x28.6 %
spíše ano21x60 %
spíše ne4x11.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.83
Sivková Olga ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano6x17.1 %
spíše ano16x45.7 %
spíše ne11x31.4 %
rozhodně ne2x5.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.26
Hulíková Tesárková Klára je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano28x80 %
spíše ano7x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2
Sivková Olga je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano27x77.1 %
spíše ano8x22.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.23
Hulíková Tesárková Klára je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano10x28.6 %
spíše ano4x11.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit21x60 %
průměr 1.29
Sivková Olga je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano10x28.6 %
spíše ano4x11.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit21x60 %
průměr 1.29
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano7x20 %
spíše ano23x65.7 %
spíše ne4x11.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.9 %
průměr 1.91
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano30x85.7 %
spíše ano3x8.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x2.9 %
nemohu posoudit1x2.9 %
průměr 1.18
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano24x68.6 %
spíše ano10x28.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.9 %
průměr 1.29

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž14x40 %
žena21x60 %
průměr 1.6
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.34x97.1 %
Nmgr.1x2.9 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.03
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé35x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%26x74.3 %
75 – 50%9x25.7 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.26
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré2x5.7 %
nadprůměrné1x2.9 %
průměrné32x91.4 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.86
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký6x17.1 %
průměrný24x68.6 %
nízký5x14.3 %
průměr 1.97
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký2x5.9 %
průměrný24x70.6 %
nízký8x23.5 %
průměr 2.18
Vybrat jiný předmět