Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB110P07 Ekologie člověka

Katedra antropologie a genetiky člověka Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 52 / 144 (36 %) Učebna: B3 Termín: Pá,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá15x28.8 %
dobrá22x42.3 %
průměrná15x28.8 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano13x25 %
spíše ano24x46.2 %
spíše ne13x25 %
rozhodně ne1x1.9 %
nemohu posoudit1x1.9 %
průměr 2.04
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano37x71.2 %
spíše ano14x26.9 %
spíše ne1x1.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.31
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano1x1.9 %
spíše ano9x17.3 %
spíše ne26x50 %
rozhodně ne8x15.4 %
nemohu posoudit8x15.4 %
průměr 2.93
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano1x1.9 %
spíše ano13x25 %
spíše ne9x17.3 %
rozhodně ne4x7.7 %
nemohu posoudit25x48.1 %
průměr 2.59
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké4x7.7 %
přiměrěné32x61.5 %
nízké1x1.9 %
nemohu posoudit15x28.8 %
průměr 1.92

Vyučující

Sládek Vladimír ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano23x44.2 %
spíše ano20x38.5 %
spíše ne4x7.7 %
rozhodně ne5x9.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.83
Černý Viktor ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano9x17.3 %
spíše ano25x48.1 %
spíše ne15x28.8 %
rozhodně ne2x3.8 %
nemohu posoudit1x1.9 %
průměr 2.2
Hora Martin ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano21x40.4 %
spíše ano20x38.5 %
spíše ne6x11.5 %
rozhodně ne1x1.9 %
nemohu posoudit4x7.7 %
průměr 1.73
Sládek Vladimír je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano36x69.2 %
spíše ano10x19.2 %
spíše ne2x3.8 %
rozhodně ne1x1.9 %
nemohu posoudit3x5.8 %
průměr 1.35
Černý Viktor je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano33x63.5 %
spíše ano10x19.2 %
spíše ne2x3.8 %
rozhodně ne1x1.9 %
nemohu posoudit6x11.5 %
průměr 1.37
Hora Martin je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano38x73.1 %
spíše ano4x7.7 %
spíše ne2x3.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x15.4 %
průměr 1.18
Sládek Vladimír je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano3x5.8 %
spíše ano3x5.8 %
spíše ne1x1.9 %
rozhodně ne1x1.9 %
nemohu posoudit44x84.6 %
průměr 2
Černý Viktor je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano2x3.8 %
spíše ano3x5.8 %
spíše ne1x1.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit46x88.5 %
průměr 1.83
Hora Martin je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano5x9.6 %
spíše ano2x3.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit45x86.5 %
průměr 1.29
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano17x32.7 %
spíše ano30x57.7 %
spíše ne5x9.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.77
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano49x94.2 %
spíše ano1x1.9 %
spíše ne1x1.9 %
rozhodně ne1x1.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.12
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano25x48.1 %
spíše ano18x34.6 %
spíše ne6x11.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x5.8 %
průměr 1.61

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž13x25 %
žena39x75 %
průměr 1.75
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.39x75 %
Nmgr.13x25 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.25
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé52x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%36x69.2 %
75 – 50%13x25 %
50 – 25%2x3.8 %
méně než 25%1x1.9 %
průměr 1.38
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré3x5.8 %
nadprůměrné10x19.2 %
průměrné38x73.1 %
podprůměrné1x1.9 %
špatné0x0 %
průměr 2.71
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký16x30.8 %
průměrný33x63.5 %
nízký3x5.8 %
průměr 1.75
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký15x28.8 %
průměrný32x61.5 %
nízký5x9.6 %
průměr 1.81
Vybrat jiný předmět