Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MO550P96 Ekologie obnovy

Ústav pro životní prostředí Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 14 / 23 (61 %) Učebna: B12 Termín: Čt,10:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá7x50 %
dobrá6x42.9 %
průměrná1x7.1 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.57
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano9x64.3 %
spíše ano5x35.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.36
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano12x85.7 %
spíše ano2x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.14
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano7x50 %
spíše ano4x28.6 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x14.3 %
průměr 1.5
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano6x42.9 %
spíše ano4x28.6 %
spíše ne2x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x14.3 %
průměr 1.67
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké1x7.1 %
přiměrěné11x78.6 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x14.3 %
průměr 1.92

Vyučující

Frouz Jan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano8x57.1 %
spíše ano6x42.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.43
Frouz Jan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano12x85.7 %
spíše ano2x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.14
Frouz Jan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano7x50 %
spíše ano2x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x35.7 %
průměr 1.22
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano9x64.3 %
spíše ano5x35.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.36
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano7x50 %
spíše ano7x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano8x57.1 %
spíše ano3x21.4 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x14.3 %
průměr 1.42

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž5x35.7 %
žena9x64.3 %
průměr 1.64
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.3x21.4 %
Nmgr.11x78.6 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.79
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé14x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%9x64.3 %
75 – 50%5x35.7 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.36
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré2x14.3 %
nadprůměrné4x28.6 %
průměrné7x50 %
podprůměrné1x7.1 %
špatné0x0 %
průměr 2.5
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký10x71.4 %
průměrný4x28.6 %
nízký0x0 %
průměr 1.29
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký8x57.1 %
průměrný4x28.6 %
nízký2x14.3 %
průměr 1.57
Vybrat jiný předmět