Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ340P96 Dějiny myšlení SG a RG

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 34 / 64 (53 %) Učebna: LR Termín: Po,09:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá5x15.2 %
dobrá7x21.2 %
průměrná11x33.3 %
špatná8x24.2 %
velmi špatná2x6.1 %
průměr 2.85
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano3x8.8 %
spíše ano11x32.4 %
spíše ne10x29.4 %
rozhodně ne8x23.5 %
nemohu posoudit2x5.9 %
průměr 2.72
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano24x70.6 %
spíše ano8x23.5 %
spíše ne1x2.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.9 %
průměr 1.3
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano10x29.4 %
spíše ano12x35.3 %
spíše ne7x20.6 %
rozhodně ne1x2.9 %
nemohu posoudit4x11.8 %
průměr 1.97
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano7x20.6 %
spíše ano12x35.3 %
spíše ne7x20.6 %
rozhodně ne2x5.9 %
nemohu posoudit6x17.6 %
průměr 2.14
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké5x14.7 %
přiměrěné23x67.6 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit6x17.6 %
průměr 1.82

Vyučující

Dostál Petr ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano3x8.8 %
spíše ano11x32.4 %
spíše ne11x32.4 %
rozhodně ne9x26.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.76
Dostál Petr je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano8x23.5 %
spíše ano16x47.1 %
spíše ne3x8.8 %
rozhodně ne4x11.8 %
nemohu posoudit3x8.8 %
průměr 2.1
Dostál Petr je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano3x8.8 %
spíše ano4x11.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x2.9 %
nemohu posoudit26x76.5 %
průměr 1.88
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano4x11.8 %
spíše ano12x35.3 %
spíše ne11x32.4 %
rozhodně ne7x20.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.62
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano28x82.4 %
spíše ano3x8.8 %
spíše ne1x2.9 %
rozhodně ne2x5.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.32
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano17x50 %
spíše ano13x38.2 %
spíše ne4x11.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.62

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž15x44.1 %
žena19x55.9 %
průměr 1.56
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.3x9.1 %
Nmgr.29x87.9 %
Ph.D.1x3 %
průměr 1.94
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé33x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%27x79.4 %
75 – 50%7x20.6 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.21
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré9x26.5 %
nadprůměrné8x23.5 %
průměrné17x50 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.24
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký5x14.7 %
průměrný15x44.1 %
nízký14x41.2 %
průměr 2.26
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký2x5.9 %
průměrný17x50 %
nízký15x44.1 %
průměr 2.38
Vybrat jiný předmět