Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC260P41K Dějiny alchymie a chemie

Katedra fyzikální a makromolekulární chemie Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 24 / 117 (21 %) Učebna: CH1 Termín: Čt,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá22x91.7 %
dobrá2x8.3 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.08
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano5x20.8 %
spíše ano8x33.3 %
spíše ne8x33.3 %
rozhodně ne2x8.3 %
nemohu posoudit1x4.2 %
průměr 2.3
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano14x58.3 %
spíše ano7x29.2 %
spíše ne2x8.3 %
rozhodně ne1x4.2 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.58
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano3x12.5 %
spíše ano8x33.3 %
spíše ne3x12.5 %
rozhodně ne1x4.2 %
nemohu posoudit9x37.5 %
průměr 2.13
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano5x20.8 %
spíše ano3x12.5 %
spíše ne3x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit13x54.2 %
průměr 1.82
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké1x4.2 %
přiměrěné19x79.2 %
nízké3x12.5 %
nemohu posoudit1x4.2 %
průměr 2.09

Vyučující

Karpenko Vladimír ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano24x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Karpenko Vladimír je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano22x91.7 %
spíše ano1x4.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.2 %
průměr 1.04
Karpenko Vladimír je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano6x25 %
spíše ano2x8.3 %
spíše ne2x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit14x58.3 %
průměr 1.6
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano18x75 %
spíše ano6x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano24x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano22x91.7 %
spíše ano1x4.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.2 %
průměr 1.04

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž9x37.5 %
žena15x62.5 %
průměr 1.63
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.18x75 %
Nmgr.3x12.5 %
Ph.D.3x12.5 %
průměr 1.38
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé22x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%14x58.3 %
75 – 50%9x37.5 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%1x4.2 %
průměr 1.5
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré2x8.3 %
nadprůměrné6x25 %
průměrné14x58.3 %
podprůměrné2x8.3 %
špatné0x0 %
průměr 2.67
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký17x70.8 %
průměrný7x29.2 %
nízký0x0 %
průměr 1.29
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký14x58.3 %
průměrný10x41.7 %
nízký0x0 %
průměr 1.42
Vybrat jiný předmět