Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ350P35 Dálkový průzkum Země

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 19 / 82 (23 %) Učebna: K1 Termín: Út,14:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá3x15.8 %
dobrá6x31.6 %
průměrná10x52.6 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.37
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano5x26.3 %
spíše ano11x57.9 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x10.5 %
průměr 1.76
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano9x47.4 %
spíše ano8x42.1 %
spíše ne2x10.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.63
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano5x26.3 %
spíše ano10x52.6 %
spíše ne2x10.5 %
rozhodně ne1x5.3 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 1.94
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano2x11.1 %
spíše ano10x55.6 %
spíše ne2x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x22.2 %
průměr 2
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké2x10.5 %
přiměrěné15x78.9 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x10.5 %
průměr 1.88

Vyučující

Kolář Jan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano2x10.5 %
spíše ano8x42.1 %
spíše ne8x42.1 %
rozhodně ne1x5.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.42
Kolář Jan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano4x21.1 %
spíše ano9x47.4 %
spíše ne3x15.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x15.8 %
průměr 1.94
Kolář Jan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano1x5.3 %
spíše ano3x15.8 %
spíše ne2x10.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit13x68.4 %
průměr 2.17
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano2x11.1 %
spíše ano10x55.6 %
spíše ne4x22.2 %
rozhodně ne2x11.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.33
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano7x36.8 %
spíše ano8x42.1 %
spíše ne4x21.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.84
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano8x42.1 %
spíše ano10x52.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 1.56

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž11x57.9 %
žena8x42.1 %
průměr 1.42
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.19x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé19x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%13x68.4 %
75 – 50%5x26.3 %
50 – 25%1x5.3 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.37
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné6x31.6 %
průměrné12x63.2 %
podprůměrné1x5.3 %
špatné0x0 %
průměr 2.74
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký6x31.6 %
průměrný10x52.6 %
nízký3x15.8 %
průměr 1.84
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký2x10.5 %
průměrný16x84.2 %
nízký1x5.3 %
průměr 1.95
Vybrat jiný předmět