Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MD360P07A4 Demografická analýza I – cv. Čedy

Katedra demografie a geodemografie Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 6 kr.
Respondentů: 18 / 24 (75 %) Učebna: Z3 Termín: Po,08:10
Poznámka: PO, 13.10, Z3

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá5x27.8 %
dobrá9x50 %
průměrná4x22.2 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.94
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano8x44.4 %
spíše ano9x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 1.53
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano11x61.1 %
spíše ano6x33.3 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.44
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano7x38.9 %
spíše ano9x50 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 1.65
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano5x27.8 %
spíše ano8x44.4 %
spíše ne2x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x16.7 %
průměr 1.8
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké4x23.5 %
přiměrěné12x70.6 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 1.75

Vyučující

Čedy Ondrej ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano1x5.6 %
spíše ano13x72.2 %
spíše ne4x22.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.17
Čedy Ondrej je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano14x77.8 %
spíše ano4x22.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.22
Čedy Ondrej je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano2x11.1 %
spíše ano6x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x55.6 %
průměr 1.75
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano8x44.4 %
spíše ano9x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 1.53
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano14x82.4 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne2x11.8 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 1.38
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano11x64.7 %
spíše ano6x35.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.35

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž4x22.2 %
žena14x77.8 %
průměr 1.78
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.18x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé16x88.9 %
opakovaně2x11.1 %
průměr 1.11
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%12x66.7 %
75 – 50%3x16.7 %
50 – 25%3x16.7 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.5
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré1x5.6 %
nadprůměrné1x5.6 %
průměrné15x83.3 %
podprůměrné1x5.6 %
špatné0x0 %
průměr 2.89
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký5x27.8 %
průměrný12x66.7 %
nízký1x5.6 %
průměr 1.78
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký8x44.4 %
průměrný8x44.4 %
nízký2x11.1 %
průměr 1.67
Vybrat jiný předmět