Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MD360P07A2 Demografická analýza I – cv. Burcin

Katedra demografie a geodemografie Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 6 kr.
Respondentů: 23 / 46 (50 %) Učebna: Z3 Termín: Po,08:10
Poznámka: PO, 9.50, Z3

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá16x69.6 %
dobrá4x17.4 %
průměrná3x13 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.43
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano13x56.5 %
spíše ano9x39.1 %
spíše ne1x4.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.48
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano16x69.6 %
spíše ano6x26.1 %
spíše ne1x4.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.35
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano11x47.8 %
spíše ano9x39.1 %
spíše ne3x13 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.65
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano6x26.1 %
spíše ano14x60.9 %
spíše ne2x8.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 1.82
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké10x45.5 %
přiměrěné11x50 %
nízké1x4.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.59

Vyučující

Burcin Boris ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano12x52.2 %
spíše ano7x30.4 %
spíše ne2x8.7 %
rozhodně ne2x8.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.74
Burcin Boris je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano9x39.1 %
spíše ano10x43.5 %
spíše ne4x17.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.78
Burcin Boris je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano11x50 %
spíše ano8x36.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x13.6 %
průměr 1.42
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano14x60.9 %
spíše ano8x34.8 %
spíše ne1x4.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.43
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano17x73.9 %
spíše ano4x17.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne2x8.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.43
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano15x65.2 %
spíše ano8x34.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.35

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž9x39.1 %
žena14x60.9 %
průměr 1.61
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.20x87 %
Nmgr.2x8.7 %
Ph.D.1x4.3 %
průměr 1.17
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé17x73.9 %
opakovaně6x26.1 %
průměr 1.26
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%19x82.6 %
75 – 50%2x8.7 %
50 – 25%1x4.3 %
méně než 25%1x4.3 %
průměr 1.3
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné10x45.5 %
průměrné10x45.5 %
podprůměrné2x9.1 %
špatné0x0 %
průměr 2.64
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký16x69.6 %
průměrný7x30.4 %
nízký0x0 %
průměr 1.3
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký14x60.9 %
průměrný8x34.8 %
nízký1x4.3 %
průměr 1.43
Vybrat jiný předmět