Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB160C255 Cvičení ze základů parazitologie e

Katedra parazitologie Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 0/2 Z; 2 kr.
Respondentů: 10 / 13 (77 %) Učebna: PARA Termín: Čt,16:30
Poznámka: ČT, 16.30, PARA

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá7x70 %
dobrá2x20 %
průměrná1x10 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.4
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano7x70 %
spíše ano2x20 %
spíše ne1x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.4
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano9x90 %
spíše ano1x10 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.1
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano4x40 %
spíše ano4x40 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x20 %
průměr 1.5
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano6x60 %
spíše ano1x10 %
spíše ne1x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x20 %
průměr 1.38
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné7x70 %
nízké1x10 %
nemohu posoudit2x20 %
průměr 2.13

Vyučující

Košťálová Tatiana ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano4x40 %
spíše ano5x50 %
spíše ne1x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.7
Dvořák Vít ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano1x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Hrobáriková Veronika ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano2x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Košťálová Tatiana je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano9x90 %
spíše ano1x10 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.1
Dvořák Vít je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano1x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Hrobáriková Veronika je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano2x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Košťálová Tatiana je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano2x20 %
spíše ano2x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x60 %
průměr 1.5
Dvořák Vít je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano1x100 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Hrobáriková Veronika je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano1x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x50 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano8x80 %
spíše ano2x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano8x80 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne2x20 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.6
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano8x80 %
spíše ano2x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž2x20 %
žena8x80 %
průměr 1.8
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.10x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé10x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%10x100 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné4x40 %
průměrné6x60 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.6
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký4x40 %
průměrný6x60 %
nízký0x0 %
průměr 1.6
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký2x20 %
průměrný8x80 %
nízký0x0 %
průměr 1.8
Vybrat jiný předmět