Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MS760BG (Ross) Cizí jazyk obecný II - Ross

Mimofakultní pracoviště Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 0/2 Z; 1 kr.
Respondentů: 16 / 27 (59 %) Učebna: H2 Termín: Út,14:50
Poznámka: ÚT, 14.50, H3

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá6x37.5 %
dobrá10x62.5 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.63
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano10x62.5 %
spíše ano5x31.3 %
spíše ne1x6.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.44
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano2x12.5 %
spíše ano6x37.5 %
spíše ne7x43.8 %
rozhodně ne1x6.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.44
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano4x25 %
spíše ano5x31.3 %
spíše ne1x6.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x37.5 %
průměr 1.7
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano5x31.3 %
spíše ano6x37.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x31.3 %
průměr 1.55
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké1x6.3 %
přiměrěné14x87.5 %
nízké1x6.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2

Vyučující

Salmon Thomas Ross ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano13x81.3 %
spíše ano3x18.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.19
Salmon Thomas Ross je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano15x93.8 %
spíše ano1x6.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.06
Salmon Thomas Ross je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano5x31.3 %
spíše ano1x6.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x62.5 %
průměr 1.17
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano10x62.5 %
spíše ano6x37.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano12x75 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne4x25 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.75
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano15x93.8 %
spíše ano1x6.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.06

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž6x37.5 %
žena10x62.5 %
průměr 1.63
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.16x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé15x93.8 %
opakovaně1x6.3 %
průměr 1.06
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%15x93.8 %
75 – 50%1x6.3 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.06
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré3x18.8 %
nadprůměrné4x25 %
průměrné8x50 %
podprůměrné1x6.3 %
špatné0x0 %
průměr 2.44
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký10x62.5 %
průměrný6x37.5 %
nízký0x0 %
průměr 1.38
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký3x18.8 %
průměrný11x68.8 %
nízký2x12.5 %
průměr 1.94
Vybrat jiný předmět