Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MS760BG (Doehring) Cizí jazyk obecný II - Doehring

Mimofakultní pracoviště Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 0/2 Z; 1 kr.
Respondentů: 20 / 31 (65 %) Učebna: H2 Termín: Út,14:50
Poznámka: ÚT, 14.50, H2

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá3x15 %
dobrá11x55 %
průměrná6x30 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.15
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano11x55 %
spíše ano9x45 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.45
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano5x25 %
spíše ano7x35 %
spíše ne7x35 %
rozhodně ne1x5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.2
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano5x25 %
spíše ano8x40 %
spíše ne1x5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x30 %
průměr 1.71
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano4x20 %
spíše ano13x65 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x15 %
průměr 1.76
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké3x15 %
přiměrěné16x80 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x5 %
průměr 1.84

Vyučující

Doehring Kathryn Argell ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano8x40 %
spíše ano10x50 %
spíše ne2x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.7
Doehring Kathryn Argell je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano19x95 %
spíše ano1x5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.05
Doehring Kathryn Argell je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano3x15 %
spíše ano2x10 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit15x75 %
průměr 1.4
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano7x35 %
spíše ano13x65 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.65
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano20x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano16x80 %
spíše ano3x15 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.3

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž11x55 %
žena9x45 %
průměr 1.45
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.19x95 %
Nmgr.1x5 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.05
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé18x90 %
opakovaně2x10 %
průměr 1.1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%19x95 %
75 – 50%1x5 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.05
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré2x10 %
nadprůměrné4x20 %
průměrné13x65 %
podprůměrné0x0 %
špatné1x5 %
průměr 2.7
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký12x60 %
průměrný8x40 %
nízký0x0 %
průměr 1.4
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký3x15 %
průměrný13x65 %
nízký4x20 %
průměr 2.05
Vybrat jiný předmět