Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MG440P01G Chemie geologických procesů

Ústav petrologie a strukturní geologie Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 3/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 30 / 53 (57 %) Učebna: M Termín: Út,16:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá5x16.7 %
dobrá16x53.3 %
průměrná7x23.3 %
špatná2x6.7 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.2
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano4x13.3 %
spíše ano17x56.7 %
spíše ne9x30 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.17
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano12x40 %
spíše ano15x50 %
spíše ne2x6.7 %
rozhodně ne1x3.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.73
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano9x30 %
spíše ano15x50 %
spíše ne4x13.3 %
rozhodně ne1x3.3 %
nemohu posoudit1x3.3 %
průměr 1.9
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano7x24.1 %
spíše ano15x51.7 %
spíše ne4x13.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x10.3 %
průměr 1.88
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké4x13.3 %
přiměrěné23x76.7 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit3x10 %
průměr 1.85

Vyučující

Dolejš David ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano11x36.7 %
spíše ne15x50 %
rozhodně ne3x10 %
nemohu posoudit1x3.3 %
průměr 2.72
Dolejš David je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano16x53.3 %
spíše ano11x36.7 %
spíše ne2x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.3 %
průměr 1.52
Dolejš David je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano4x13.3 %
spíše ano11x36.7 %
spíše ne1x3.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit14x46.7 %
průměr 1.81
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano12x40 %
spíše ano12x40 %
spíše ne3x10 %
rozhodně ne1x3.3 %
nemohu posoudit2x6.7 %
průměr 1.75
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano25x83.3 %
spíše ano2x6.7 %
spíše ne1x3.3 %
rozhodně ne1x3.3 %
nemohu posoudit1x3.3 %
průměr 1.24
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano16x53.3 %
spíše ano12x40 %
spíše ne2x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.53

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž19x63.3 %
žena11x36.7 %
průměr 1.37
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.30x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé29x96.7 %
opakovaně1x3.3 %
průměr 1.03
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%20x66.7 %
75 – 50%4x13.3 %
50 – 25%3x10 %
méně než 25%3x10 %
průměr 1.63
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré3x10 %
nadprůměrné2x6.7 %
průměrné23x76.7 %
podprůměrné1x3.3 %
špatné1x3.3 %
průměr 2.83
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký2x6.7 %
průměrný18x60 %
nízký10x33.3 %
průměr 2.27
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký2x6.7 %
průměrný18x60 %
nízký10x33.3 %
průměr 2.27
Vybrat jiný předmět