Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC260P21 Chemické principy průmyslových výrob

Katedra fyzikální a makromolekulární chemie Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 3/0 Zk; 4 kr.
Respondentů: 16 / 22 (73 %) Učebna: CH2 Termín: St,16:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá2x12.5 %
dobrá10x62.5 %
průměrná4x25 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.13
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano4x25 %
spíše ano7x43.8 %
spíše ne3x18.8 %
rozhodně ne1x6.3 %
nemohu posoudit1x6.3 %
průměr 2.07
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano9x56.3 %
spíše ano6x37.5 %
spíše ne1x6.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano3x18.8 %
spíše ano5x31.3 %
spíše ne1x6.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x43.8 %
průměr 1.78
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano5x31.3 %
spíše ano2x12.5 %
spíše ne2x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x43.8 %
průměr 1.67
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné15x93.8 %
nízké1x6.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.06

Vyučující

Vohlídal Jiří ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano6x37.5 %
spíše ano9x56.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.3 %
průměr 1.6
Kubička (externí) ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano2x14.3 %
spíše ano5x35.7 %
spíše ne6x42.9 %
rozhodně ne1x7.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.43
Vohlídal Jiří je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano12x75 %
spíše ano3x18.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.3 %
průměr 1.2
Kubička (externí) je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano12x80 %
spíše ano2x13.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.7 %
průměr 1.14
Vohlídal Jiří je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano6x37.5 %
spíše ano4x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x37.5 %
průměr 1.4
Kubička (externí) je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano3x21.4 %
spíše ano1x7.1 %
spíše ne4x28.6 %
rozhodně ne1x7.1 %
nemohu posoudit5x35.7 %
průměr 2.33
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano7x43.8 %
spíše ano8x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.3 %
průměr 1.53
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano15x93.8 %
spíše ano1x6.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.06
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano15x93.8 %
spíše ano1x6.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.06

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž5x31.3 %
žena11x68.8 %
průměr 1.69
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.15x93.8 %
Nmgr.1x6.3 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.06
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé16x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%14x87.5 %
75 – 50%2x12.5 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.13
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré1x6.3 %
nadprůměrné5x31.3 %
průměrné10x62.5 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.56
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký4x25 %
průměrný10x62.5 %
nízký2x12.5 %
průměr 1.88
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký2x12.5 %
průměrný12x75 %
nízký2x12.5 %
průměr 2
Vybrat jiný předmět