Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB150P21 Buněčná proliferace

Katedra buněčné biologie Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 14 / 28 (50 %) Učebna: B312 Termín: Čt,12:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá6x42.9 %
dobrá4x28.6 %
průměrná3x21.4 %
špatná1x7.1 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.93
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano7x50 %
spíše ano7x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano12x85.7 %
spíše ano2x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.14
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano4x28.6 %
spíše ano6x42.9 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x21.4 %
průměr 1.73
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano4x28.6 %
spíše ano4x28.6 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x35.7 %
průměr 1.67
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké1x7.1 %
přiměrěné9x64.3 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit4x28.6 %
průměr 1.9

Vyučující

Kovář Jan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano5x35.7 %
spíše ano5x35.7 %
spíše ne3x21.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 1.85
Kovář Jan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano10x71.4 %
spíše ano2x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x14.3 %
průměr 1.17
Kovář Jan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano3x21.4 %
spíše ano1x7.1 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x64.3 %
průměr 1.6
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano6x42.9 %
spíše ano6x42.9 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 1.62
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano10x71.4 %
spíše ano2x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x7.1 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 1.38
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano7x50 %
spíše ano5x35.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x14.3 %
průměr 1.42

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž2x14.3 %
žena12x85.7 %
průměr 1.86
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.0x0 %
Nmgr.14x100 %
Ph.D.0x0 %
průměr 2
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé14x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%7x50 %
75 – 50%6x42.9 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%1x7.1 %
průměr 1.64
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré3x21.4 %
nadprůměrné6x42.9 %
průměrné5x35.7 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.14
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký9x64.3 %
průměrný5x35.7 %
nízký0x0 %
průměr 1.36
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký4x28.6 %
průměrný7x50 %
nízký3x21.4 %
průměr 1.93
Vybrat jiný předmět