Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC250P49 Biologie pro biochemiky

Katedra biochemie Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 27 / 91 (30 %) Učebna: CH1 Termín: Po,12:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá9x34.6 %
dobrá11x42.3 %
průměrná6x23.1 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.88
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano11x42.3 %
spíše ano10x38.5 %
spíše ne4x15.4 %
rozhodně ne1x3.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.81
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano14x53.8 %
spíše ano12x46.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.46
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano8x30.8 %
spíše ano14x53.8 %
spíše ne4x15.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.85
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano7x26.9 %
spíše ano14x53.8 %
spíše ne2x7.7 %
rozhodně ne1x3.8 %
nemohu posoudit2x7.7 %
průměr 1.88
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké3x11.5 %
přiměrěné21x80.8 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x7.7 %
průměr 1.88

Vyučující

Liberda Jiří ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano8x29.6 %
spíše ano13x48.1 %
spíše ne5x18.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.7 %
průměr 1.88
Liberda Jiří je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano17x63 %
spíše ano10x37 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.37
Liberda Jiří je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano1x3.7 %
spíše ano12x44.4 %
spíše ne1x3.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit13x48.1 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano11x40.7 %
spíše ano14x51.9 %
spíše ne2x7.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.67
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano24x88.9 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x3.7 %
rozhodně ne1x3.7 %
nemohu posoudit1x3.7 %
průměr 1.19
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano24x88.9 %
spíše ano1x3.7 %
spíše ne2x7.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.19

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž13x48.1 %
žena14x51.9 %
průměr 1.52
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.27x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé27x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%19x70.4 %
75 – 50%5x18.5 %
50 – 25%2x7.4 %
méně než 25%1x3.7 %
průměr 1.44
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré1x3.7 %
nadprůměrné4x14.8 %
průměrné20x74.1 %
podprůměrné2x7.4 %
špatné0x0 %
průměr 2.85
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký12x44.4 %
průměrný13x48.1 %
nízký2x7.4 %
průměr 1.63
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký6x22.2 %
průměrný16x59.3 %
nízký5x18.5 %
průměr 1.96
Vybrat jiný předmět