Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB150P31 Biologie buňky

Katedra buněčné biologie Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 4/0 Zk; 6 kr.
Respondentů: 156 / 326 (48 %) Učebna: VG Termín: Čt,15:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá71x45.5 %
dobrá70x44.9 %
průměrná13x8.3 %
špatná1x0.6 %
velmi špatná1x0.6 %
průměr 1.66
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano117x75 %
spíše ano36x23.1 %
spíše ne1x0.6 %
rozhodně ne1x0.6 %
nemohu posoudit1x0.6 %
průměr 1.26
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano80x51.3 %
spíše ano64x41 %
spíše ne12x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.56
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano86x55.1 %
spíše ano49x31.4 %
spíše ne16x10.3 %
rozhodně ne2x1.3 %
nemohu posoudit3x1.9 %
průměr 1.57
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano61x39.1 %
spíše ano70x44.9 %
spíše ne16x10.3 %
rozhodně ne2x1.3 %
nemohu posoudit7x4.5 %
průměr 1.72
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké38x24.4 %
přiměrěné92x59 %
nízké2x1.3 %
nemohu posoudit24x15.4 %
průměr 1.73

Vyučující

Černý Jan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano92x59 %
spíše ano57x36.5 %
spíše ne7x4.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.46
Libusová Lenka ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano112x71.8 %
spíše ano41x26.3 %
spíše ne1x0.6 %
rozhodně ne2x1.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.31
Půta František ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano14x9 %
spíše ano43x27.6 %
spíše ne59x37.8 %
rozhodně ne37x23.7 %
nemohu posoudit3x1.9 %
průměr 2.78
Černý Jan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano134x85.9 %
spíše ano22x14.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.14
Libusová Lenka je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano138x88.5 %
spíše ano18x11.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.12
Půta František je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano76x48.7 %
spíše ano56x35.9 %
spíše ne14x9 %
rozhodně ne4x2.6 %
nemohu posoudit6x3.8 %
průměr 1.64
Černý Jan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano28x17.9 %
spíše ano15x9.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x0.6 %
nemohu posoudit112x71.8 %
průměr 1.41
Libusová Lenka je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano30x19.2 %
spíše ano16x10.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit110x70.5 %
průměr 1.35
Půta František je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano26x16.7 %
spíše ano14x9 %
spíše ne1x0.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit115x73.7 %
průměr 1.39
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano80x51.3 %
spíše ano73x46.8 %
spíše ne2x1.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x0.6 %
průměr 1.5
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano144x92.3 %
spíše ano6x3.8 %
spíše ne3x1.9 %
rozhodně ne3x1.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.13
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano61x39.4 %
spíše ano60x38.7 %
spíše ne27x17.4 %
rozhodně ne3x1.9 %
nemohu posoudit4x2.6 %
průměr 1.81

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž41x26.3 %
žena115x73.7 %
průměr 1.74
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.151x97.4 %
Nmgr.2x1.3 %
Ph.D.2x1.3 %
průměr 1.04
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé155x99.4 %
opakovaně1x0.6 %
průměr 1.01
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%109x69.9 %
75 – 50%42x26.9 %
50 – 25%5x3.2 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.33
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré4x2.6 %
nadprůměrné30x19.2 %
průměrné112x71.8 %
podprůměrné8x5.1 %
špatné2x1.3 %
průměr 2.83
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký85x54.5 %
průměrný65x41.7 %
nízký6x3.8 %
průměr 1.49
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký55x35.5 %
průměrný94x60.6 %
nízký6x3.9 %
průměr 1.68
Vybrat jiný předmět