Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB170P01 Biogeografie

Katedra zoologie Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 4 kr.
Respondentů: 26 / 91 (29 %) Učebna: B7 Termín: Út,11:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá3x11.5 %
dobrá18x69.2 %
průměrná5x19.2 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.08
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano4x15.4 %
spíše ano15x57.7 %
spíše ne6x23.1 %
rozhodně ne1x3.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.15
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano19x73.1 %
spíše ano5x19.2 %
spíše ne1x3.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.8 %
průměr 1.28
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano4x15.4 %
spíše ano11x42.3 %
spíše ne4x15.4 %
rozhodně ne2x7.7 %
nemohu posoudit5x19.2 %
průměr 2.19
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano4x15.4 %
spíše ano10x38.5 %
spíše ne3x11.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x34.6 %
průměr 1.94
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné20x76.9 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit6x23.1 %
průměr 2

Vyučující

Fuchs Roman ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano6x23.1 %
spíše ano17x65.4 %
spíše ne3x11.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.88
Hulva Pavel ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano4x15.4 %
spíše ano14x53.8 %
spíše ne7x26.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.8 %
průměr 2.12
Lučan Radek ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano4x15.4 %
spíše ano15x57.7 %
spíše ne5x19.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x7.7 %
průměr 2.04
Fuchs Roman je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano18x69.2 %
spíše ano7x26.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.8 %
průměr 1.28
Hulva Pavel je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano17x65.4 %
spíše ano6x23.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x11.5 %
průměr 1.26
Lučan Radek je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano17x65.4 %
spíše ano6x23.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x11.5 %
průměr 1.26
Fuchs Roman je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano1x3.8 %
spíše ano3x11.5 %
spíše ne1x3.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit21x80.8 %
průměr 2
Hulva Pavel je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano5x19.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit21x80.8 %
průměr 2
Lučan Radek je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano5x19.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit21x80.8 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano11x42.3 %
spíše ano14x53.8 %
spíše ne1x3.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.62
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano12x46.2 %
spíše ano11x42.3 %
spíše ne2x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.8 %
průměr 1.6
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano11x42.3 %
spíše ano9x34.6 %
spíše ne1x3.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x19.2 %
průměr 1.52

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž9x34.6 %
žena17x65.4 %
průměr 1.65
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.23x88.5 %
Nmgr.3x11.5 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.12
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé26x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%16x61.5 %
75 – 50%6x23.1 %
50 – 25%3x11.5 %
méně než 25%1x3.8 %
průměr 1.58
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré1x3.8 %
nadprůměrné9x34.6 %
průměrné16x61.5 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.58
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký7x26.9 %
průměrný16x61.5 %
nízký3x11.5 %
průměr 1.85
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký2x7.7 %
průměrný21x80.8 %
nízký3x11.5 %
průměr 2.04
Vybrat jiný předmět