Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ330P27 Aplikovaná krajinná ekologie

Katedra fyzické geografie a geoekologie Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 4 kr.
Respondentů: 13 / 31 (42 %) Učebna: Z1 Termín: Út,16:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá1x7.7 %
dobrá7x53.8 %
průměrná4x30.8 %
špatná1x7.7 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.38
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano1x7.7 %
spíše ano8x61.5 %
spíše ne2x15.4 %
rozhodně ne1x7.7 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 2.25
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano5x38.5 %
spíše ano7x53.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 1.58
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano4x30.8 %
spíše ano7x53.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x15.4 %
průměr 1.64
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano1x7.7 %
spíše ano8x61.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x30.8 %
průměr 1.89
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné9x69.2 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit4x30.8 %
průměr 2

Vyučující

Romportl Dušan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano6x50 %
spíše ano5x41.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x8.3 %
průměr 1.45
Lipský Zdeněk ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano5x41.7 %
spíše ne6x50 %
rozhodně ne1x8.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.67
Treml Václav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano4x33.3 %
spíše ano8x66.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.67
Romportl Dušan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano8x61.5 %
spíše ano4x30.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.7 %
průměr 1.33
Lipský Zdeněk je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano6x46.2 %
spíše ano6x46.2 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.62
Treml Václav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano8x61.5 %
spíše ano5x38.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38
Romportl Dušan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano2x15.4 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x76.9 %
průměr 2.33
Lipský Zdeněk je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano2x15.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x84.6 %
průměr 2
Treml Václav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano2x15.4 %
spíše ano2x15.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x69.2 %
průměr 1.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano2x15.4 %
spíše ano10x76.9 %
spíše ne1x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.92
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano11x84.6 %
spíše ano2x15.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.15
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano2x15.4 %
spíše ano7x53.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x7.7 %
nemohu posoudit3x23.1 %
průměr 2

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž8x61.5 %
žena5x38.5 %
průměr 1.38
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.0x0 %
Nmgr.13x100 %
Ph.D.0x0 %
průměr 2
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé13x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%7x53.8 %
75 – 50%4x30.8 %
50 – 25%1x7.7 %
méně než 25%1x7.7 %
průměr 1.69
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré1x7.7 %
nadprůměrné0x0 %
průměrné11x84.6 %
podprůměrné1x7.7 %
špatné0x0 %
průměr 2.92
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký1x7.7 %
průměrný12x92.3 %
nízký0x0 %
průměr 1.92
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký2x15.4 %
průměrný10x76.9 %
nízký1x7.7 %
průměr 1.92
Vybrat jiný předmět