Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ330P53 Aplikace výpoč. techniky ve fyzické geografii

Katedra fyzické geografie a geoekologie Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 1/1 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 22 / 34 (65 %) Učebna: K1 Termín: St,16:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá1x4.8 %
dobrá8x38.1 %
průměrná9x42.9 %
špatná3x14.3 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.67
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano4x19 %
spíše ano15x71.4 %
spíše ne1x4.8 %
rozhodně ne1x4.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.95
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano4x19 %
spíše ne6x28.6 %
rozhodně ne11x52.4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 3.33
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano2x9.5 %
spíše ano11x52.4 %
spíše ne3x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x23.8 %
průměr 2.06
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano1x4.8 %
spíše ano7x33.3 %
spíše ne1x4.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x57.1 %
průměr 2
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké2x9.5 %
přiměrěné12x57.1 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit7x33.3 %
průměr 1.86

Vyučující

Langhammer Jakub ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano2x9.5 %
spíše ano15x71.4 %
spíše ne3x14.3 %
rozhodně ne1x4.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.14
Hartvich Filip ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano5x23.8 %
spíše ano11x52.4 %
spíše ne3x14.3 %
rozhodně ne2x9.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.1
Langhammer Jakub je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano8x38.1 %
spíše ano12x57.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 1.6
Hartvich Filip je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano8x38.1 %
spíše ano8x38.1 %
spíše ne1x4.8 %
rozhodně ne3x14.3 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 1.95
Langhammer Jakub je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano2x9.5 %
spíše ano3x14.3 %
spíše ne2x9.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit14x66.7 %
průměr 2
Hartvich Filip je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano3x14.3 %
spíše ano3x14.3 %
spíše ne1x4.8 %
rozhodně ne1x4.8 %
nemohu posoudit13x61.9 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano1x4.8 %
spíše ano11x52.4 %
spíše ne6x28.6 %
rozhodně ne3x14.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.52
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano4x19 %
spíše ano11x52.4 %
spíše ne3x14.3 %
rozhodně ne2x9.5 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 2.15
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano7x33.3 %
spíše ano9x42.9 %
spíše ne1x4.8 %
rozhodně ne2x9.5 %
nemohu posoudit2x9.5 %
průměr 1.89

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž11x52.4 %
žena10x47.6 %
průměr 1.48
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.2x9.5 %
Nmgr.19x90.5 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.9
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé20x95.2 %
opakovaně1x4.8 %
průměr 1.05
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%18x85.7 %
75 – 50%3x14.3 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.14
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré3x15 %
nadprůměrné4x20 %
průměrné13x65 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.5
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký2x9.5 %
průměrný17x81 %
nízký2x9.5 %
průměr 2
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký3x14.3 %
průměrný14x66.7 %
nízký4x19 %
průměr 2.05
Vybrat jiný předmět