Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC240P21A Anorganická chemie I (b) – přednáška

Katedra anorganické chemie Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 42 / 109 (39 %) Učebna: CH1 Termín: Po,14:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá3x7.1 %
dobrá21x50 %
průměrná16x38.1 %
špatná1x2.4 %
velmi špatná1x2.4 %
průměr 2.43
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano6x14.3 %
spíše ano26x61.9 %
spíše ne9x21.4 %
rozhodně ne1x2.4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.12
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano30x71.4 %
spíše ano10x23.8 %
spíše ne2x4.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano25x59.5 %
spíše ano8x19 %
spíše ne7x16.7 %
rozhodně ne1x2.4 %
nemohu posoudit1x2.4 %
průměr 1.61
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano18x42.9 %
spíše ano15x35.7 %
spíše ne6x14.3 %
rozhodně ne1x2.4 %
nemohu posoudit2x4.8 %
průměr 1.75
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké12x28.6 %
přiměrěné26x61.9 %
nízké2x4.8 %
nemohu posoudit2x4.8 %
průměr 1.75

Vyučující

Mička Zdeněk ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano1x2.5 %
spíše ano18x45 %
spíše ne11x27.5 %
rozhodně ne10x25 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.75
Němec Ivan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano4x9.8 %
spíše ano25x61 %
spíše ne11x26.8 %
rozhodně ne1x2.4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.22
Mička Zdeněk je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano15x36.6 %
spíše ano16x39 %
spíše ne5x12.2 %
rozhodně ne2x4.9 %
nemohu posoudit3x7.3 %
průměr 1.84
Němec Ivan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano18x42.9 %
spíše ano19x45.2 %
spíše ne1x2.4 %
rozhodně ne2x4.8 %
nemohu posoudit2x4.8 %
průměr 1.68
Mička Zdeněk je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano6x15 %
spíše ano10x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit24x60 %
průměr 1.63
Němec Ivan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano7x17.1 %
spíše ano9x22 %
spíše ne1x2.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit24x58.5 %
průměr 1.65
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano12x28.6 %
spíše ano21x50 %
spíše ne6x14.3 %
rozhodně ne2x4.8 %
nemohu posoudit1x2.4 %
průměr 1.95
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano37x88.1 %
spíše ano3x7.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x2.4 %
nemohu posoudit1x2.4 %
průměr 1.15
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano24x57.1 %
spíše ano14x33.3 %
spíše ne4x9.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.52

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž19x46.3 %
žena22x53.7 %
průměr 1.54
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.41x97.6 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.1x2.4 %
průměr 1.05
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé42x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%33x78.6 %
75 – 50%8x19 %
50 – 25%1x2.4 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.24
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré2x4.9 %
nadprůměrné6x14.6 %
průměrné27x65.9 %
podprůměrné4x9.8 %
špatné2x4.9 %
průměr 2.95
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký3x7.1 %
průměrný30x71.4 %
nízký9x21.4 %
průměr 2.14
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký4x9.8 %
průměrný29x70.7 %
nízký8x19.5 %
průměr 2.1
Vybrat jiný předmět