Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC240P21A1 Anorganická chemie I (b) – cv. Císařová

Katedra anorganické chemie Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 15 / 30 (50 %) Učebna: CH1 Termín: Po,14:00
Poznámka: ST, 14.50, CH4

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá0x0 %
dobrá12x80 %
průměrná2x13.3 %
špatná1x6.7 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.27
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano7x46.7 %
spíše ano5x33.3 %
spíše ne3x20 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.73
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano10x66.7 %
spíše ano5x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano9x60 %
spíše ano5x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.7 %
průměr 1.36
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano6x40 %
spíše ano8x53.3 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.67
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké1x6.7 %
přiměrěné13x86.7 %
nízké1x6.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2

Vyučující

Císařová Ivana ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano1x6.7 %
spíše ano11x73.3 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne2x13.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.27
Císařová Ivana je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano8x53.3 %
spíše ano6x40 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.53
Císařová Ivana je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano3x20 %
spíše ano3x20 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x53.3 %
průměr 1.71
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano3x20 %
spíše ano11x73.3 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.87
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano14x93.3 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x6.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano4x26.7 %
spíše ano7x46.7 %
spíše ne3x20 %
rozhodně ne1x6.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.07

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž7x46.7 %
žena8x53.3 %
průměr 1.53
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.15x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé15x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%12x80 %
75 – 50%2x13.3 %
50 – 25%1x6.7 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.27
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné3x20 %
průměrné10x66.7 %
podprůměrné2x13.3 %
špatné0x0 %
průměr 2.93
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký3x20 %
průměrný10x66.7 %
nízký2x13.3 %
průměr 1.93
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký4x26.7 %
průměrný9x60 %
nízký2x13.3 %
průměr 1.87
Vybrat jiný předmět