Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2013/2014 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC240P56 Anorganická chemie I (a)

Katedra anorganické chemie Semestr: 2013/2014 zimní Rozsah: 3/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 30 / 44 (68 %) Učebna: CH1 Termín: Út,12:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velmi dobrá5x17.2 %
dobrá21x72.4 %
průměrná3x10.3 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.93
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2013/2014 zimní
rozhodně ano15x50 %
spíše ano15x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2013/2014 zimní
rozhodně ano21x70 %
spíše ano7x23.3 %
spíše ne2x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.37
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2013/2014 zimní
rozhodně ano20x69 %
spíše ano9x31 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.31
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2013/2014 zimní
rozhodně ano6x20 %
spíše ano19x63.3 %
spíše ne4x13.3 %
rozhodně ne1x3.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2013/2014 zimní
vysoké5x16.7 %
přiměrěné22x73.3 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit3x10 %
průměr 1.81

Vyučující

Kotek Jan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano7x25 %
spíše ano20x71.4 %
spíše ne1x3.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.79
Lukeš Ivan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano2x10 %
spíše ano3x15 %
spíše ne6x30 %
rozhodně ne8x40 %
nemohu posoudit1x5 %
průměr 3.05
Nižňanský Daniel ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2013/2014 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano5x45.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x54.5 %
průměr 2
Kotek Jan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano18x64.3 %
spíše ano9x32.1 %
spíše ne1x3.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.39
Lukeš Ivan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano2x10 %
spíše ano10x50 %
spíše ne3x15 %
rozhodně ne1x5 %
nemohu posoudit4x20 %
průměr 2.19
Nižňanský Daniel je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2013/2014 zimní
rozhodně ano4x36.4 %
spíše ano1x9.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x54.5 %
průměr 1.2
Kotek Jan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano2x7.1 %
spíše ano10x35.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit16x57.1 %
průměr 1.83
Lukeš Ivan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano1x5 %
spíše ano2x10 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x5 %
nemohu posoudit16x80 %
průměr 2.25
Nižňanský Daniel je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2013/2014 zimní
rozhodně ano3x27.3 %
spíše ano2x18.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x54.5 %
průměr 1.4
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2013/2014 zimní
rozhodně ano14x46.7 %
spíše ano13x43.3 %
spíše ne3x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.63
Výuka zbytečně neodpadala
2013/2014 zimní
rozhodně ano28x93.3 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x3.3 %
nemohu posoudit1x3.3 %
průměr 1.1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2013/2014 zimní
rozhodně ano15x50 %
spíše ano14x46.7 %
spíše ne1x3.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.53

Student

Pohlaví
2013/2014 zimní
muž18x60 %
žena12x40 %
průměr 1.4
Stupeň mého studia je
2013/2014 zimní
Bc.30x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2013/2014 zimní
poprvé30x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2013/2014 zimní
více než 75%29x100 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2013/2014 zimní
velmi dobré1x3.3 %
nadprůměrné7x23.3 %
průměrné21x70 %
podprůměrné1x3.3 %
špatné0x0 %
průměr 2.73
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2013/2014 zimní
velký9x30 %
průměrný21x70 %
nízký0x0 %
průměr 1.7
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2013/2014 zimní
velký2x6.7 %
průměrný25x83.3 %
nízký3x10 %
průměr 2.03
Vybrat jiný předmět